Ochranné pásmo památných stromů

Ochranné pásmo památných stromů je vymezené území v okolí památného stromu, které jej umožňuje zabezpečit před škodlivými vlivy z okolí.[1] Definováno je zákonem číslo 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny,[2] který přijala Česká národní rada.[3] O vyhlášení ochranného pásma kolem stromu rozhoduje instituce, která strom za památný prohlásila. Pokud tato instituce ochranné pásmo speciálně nedefinuje, pak je jeho podoba popsána v paragrafu 46 zákona 114/92 Sb., kde je uvedeno, že ochranné pásmo má tvar kruhu, jehož rozměry se odvíjí od průměru kmene stromu, jež chrání. Poloměr tohoto kruhu je desetinásobkem průměru kmene stromu změřené ve výšce 130 centimetrů nad terénem v době prohlášení stromu za památný.[1]

Ve vymezeném ochranném pásmu není umožněna žádná činnost, jež by mohla strom poškodit. Nelze zde nic stavět, ani provádět terénní úpravy či odvodňování. Rovněž zde nelze provádět ochranu chemickými prostředky. Pokud by bylo třeba tyto zásahy v ochranném pásmu provést, musí jejich realizaci schválit instituce, která strom za památný prohlásila.[1]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. a b c Zákon České národní rady č. 114/1992 Sb. ze dne 19. února 1992, o ochraně přírody a krajiny. In: Sbírka zákonů. 1992. Dostupné online. Část 5., hlava 1., § 46, odst. 3. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
  2. MICHALEOVÁ, Marie. Památný strom zachrání rozšíření ochranného pásma. Kutnohorský Deník [online]. 2018-11-08 [cit. 2020-03-27]. Dostupné online. 
  3. Zákon České národní rady č. 114/1992 Sb. ze dne 19. února 1992, o ochraně přírody a krajiny. In: Sbírka zákonů. 1992. Dostupné online. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online. Úvod.

Externí odkazyEditovat