Obloukový most

typ mostu, pro něhož je charakteristická oblouková konstrukce

Obloukový most je typ mostu, který k překlenutí překážky používá jeden nebo více oblouků. Základní rozdělení podle konstrukčního řešení je:

  • klenutá konstrukce – oblouky mostu jsou tvořeny valenou klenbou, typicky historické kamenné mosty
  • oblouková konstrukce – konstrukce mostu je tvořená obloukem či oblouky nesoucími mostovku, typicky ocelové a betonové mosty
Karlův most patří mezi obloukové mosty
Trojský most je obloukový most typu Langerův trám

Tyto mosty fungují přenášením hmotnosti mostu a jeho zátěže hlavně na horizontální tlak, který se přenáší do opěrných pilířů či základů v podloží po stranách mostu, přičemž v celém průběhu průřezu nosné konstrukce nevzniká oblast tahu. V minulosti byl tento typ konstrukce používán právě pro tuto jeho vlastnost, což dovolovalo vybudovat most (viadukt, akvadukt) z kamenných bloků, které zatížení tahem neumožňují. V současnosti se tento typ nosné konstrukce využívá při přemostění údolí při vhodných geologických podmínkách, tj. oba konce nosného oblouku se vetknou do skalnatého podloží. Umožní se tak přemostění na větší vzdálenosti při použití štíhlejší konstrukce. Takto postavené mosty mají velmi dobrý vzhled, i když jejich stavba je poměrně náročná. Dalším typem obloukových mostů jsou mosty spřažené, kde horizontální síly zachycuje ocelová či ocelobetonová mostovka, která funguje společně s nosnou obloukovou konstrukcí, např. most ApolloBratislavě. Zvláštním typem je pak Langerův trám, který kombinuje most obloukový s mostem zavěšeným.

Galerie

editovat

Reference

editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Oblúkový most na slovenské Wikipedii.

Literatura

editovat
  • Stanislav Bechyně: Betonové mosty obloukové, mosty pro zvláštní účely, Státní nakladatelství technické literatury, Praha 1962
  • František Faltus: Ocelové mosty příhradové, obloukové a visuté, Academia, Praha 1971

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat