Oblast vzdělávání

Možná hledáte: Obor vzdělání.

Oblast vzdělávání je v české vysokoškolské legislativě chápána jako věcně vymezený úsek vysokoškolského vzdělávání, v jehož rámci jsou připravovány, schvalovány a uskutečňovány studijní programy blízkého nebo příbuzného obsahového zaměření.[1] Pojem byl zaveden do zákona o vysokých školách novelou z roku 2016 jako výsledek mnohaletého vyjednávání o reformě vysokého školství v České republice.[2] Podrobnější popis oblastí vzdělávání vydala následně vláda nařízením.[3] V určité oblasti (vysokoškolského) vzdělávání, pokud k tomu vysoká škola získá povolení, resp. akreditaci, může uskutečňovat příslušné studijní programy; před tímto bylo, respektive je, charakteristické členění studijních programů na studijní obory.[4][5][6]

Seznam oblastí vzděláváníEditovat

 1. Architektura a urbanismus
 2. Bezpečnostní obory
 3. Biologie, ekologie a životní prostředí
 4. Doprava
 5. Ekonomické obory
 6. Elektrotechnika
 7. Energetika
 8. Farmacie
 9. Filologie
 10. Filozofie, religionistika a teologie
 11. Fyzika
 12. Historické vědy
 13. Chemie
 14. Informatika
 15. Kybernetika
 16. Lesnictví a dřevařství
 17. Matematika
 18. Mediální a komunikační studia
 19. Neučitelská pedagogika
 20. Politické vědy
 21. Potravinářství
 22. Právo
 23. Psychologie
 24. Sociální práce
 25. Sociologie
 26. Stavebnictví
 27. Strojírenství, technologie a materiály
 28. Tělesná výchova a sport; kinantropologie
 29. Těžba a zpracování nerostných surovin
 30. Učitelství
 31. Umění
 32. Vědy o umění a kultuře
 33. Vědy o Zemi
 34. Veterinární lékařství, veterinární hygiena
 35. Všeobecné lékařství a zubní lékařství
 36. Zdravotnické obory
 37. Zemědělství

ReferenceEditovat

 1. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, § 44a. Dostupné online.
 2. Záměr Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy směřovat k akreditaci širších oblastí obsahoval již Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2011 – 2015 schválený v roce 2010. Oblasti vzdělávání byly poprvé expertně navrženy a popsány v ministerském projektu Q-RAM (2009–2012) http://qram.reformy-msmt.cz/
 3. Nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství. Dostupné online.
 4. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 5. Nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství. Dostupné online.
 6. Záměr Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy směřovat k akreditaci širších oblastí obsahoval již Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2011 – 2015 schválený v roce 2010. Oblasti vzdělávání byly poprvé expertně navrženy a popsány v ministerském projektu Q-RAM (2009–2012) http://qram.reformy-msmt.cz/

Související článkyEditovat