Obertenghiové

lombardský šlechtický rod

Obertenghiové (italsky Obertenghi) byl lombardský šlechtický rod na konci raného středověku, nejmocnější rodina severní Itálie té doby. Jméno dal rodu jeho zakladatel, Otbert I. (italsky Oberto), hrabě milánský a luniský, první markrabí východní Ligurie, tedy „marca Januensis“ čili Janovské marky. Otbert zemřel roku 975 a je známo, že jeho otcem byl jakýsi vikomt Adalbert. Hlavní větev rodu vymřela v 11. století, ale vedlejší větve jiných jmen pokračovaly a některé z nich patřily k nejdůležitějším šlechtickým rodům Evropy. Patřili k nim Malaspinové, Pallaviciniové, Parodiové a Estenští, z nichž vzešli Welfové.