Oberprokurátor

Oberprokurátor (rusky: Oбер-прокурор Святейшего Правительстующего Синода) byl nejvyšší státní úředník spravující záležitosti pravoslavné církve v Rusku a hlava Nejsvětějšího synodu mezi léty 17221917.

Úřad byl zřízen Petrem I. Velikým v roce 1722 jako projev jeho snahy zcela svázat pravoslavnou církev se státem a jeho zájmy. Mezi léty 17261741 nicméně úřad nebyl obsazen. Během 18. a začátku 19. století se prokurátorovi pravomoci a postavení měnilo. V době vládní reformy Alexandra I. byl oberprokurátor přímo odpovědná panovníkovi, později v roce 1817 byl podřízen nově zřízenému ministerstvu kultu (duchovních věcí) (18171824). Od roku 1836 získal oberprokurátor prakticky pravomoci ministra pro otázky ruské církve.

K politicky nejvlivnějším oberprokurátorům patřil Konstantin P. Pobědonoscev v letech 18801905.