Obecný princip relativity

Obecný princip relativity je tvrzení, že fyzikální zákony jsou stejné ve všech vztažných soustavách.

Obecná teorie relativity

'"`UNIQ--postMath-00000001-QINU`"'
  • Základní pojmy
  • Jevy
  • Rovnice, formalismus
  • Řešení
  • Vědci

V rámci obecné teorie relativity je obecný princip relativity vyjádřen jedním z postulátů

Související články editovat