Obecná škola

typ školní instituce 1868-1948
O filmu režiséra Jana Svěráka z roku 1991 pojednává článek Obecná škola (film).

Obecná škola (německy Volksschule) byl typ školy pro primární vzdělávání dětí, zavedený v Rakousku (včetně českých zemí) v roce 1869 v souvislosti se zavedením povinné školní docházky na základě Hasnerova zákona. Obecná škola byla institučně odděleným prvním stupněm národní školy, jejím druhým stupněm byla měšťanská škola (tzv. měšťanka, německy Stadtschule či Bürgerschule, po roce 1918 nazývaná i v češtině též občanská škola), uzákoněná na základě § 17. Říšského zákona školního (na Moravě zákona moravského) z 24. ledna 1870.[1] Československý „malý školský zákon“ z roku 1922 rakouský systém národní školy s drobnými úpravami převzal. Po roce 1948 byla v Československu obecná škola zákonem o jednotné škole přejmenována na národní školu, tu pak v roce 1953 nahradily jiné typy škol.

Obecná škola v Bohdalicích na Vyškovsku, pohled z doby kolem roku 1900
Obecná a občanská škola, nápis na škole v Křivoklátu

Související článkyEditovat

  1. CHARVÁT, František. Schematismus škol národních a měšťanských na Moravě s repertoriem zákonův a nařízení školních, 1882. V Brně: Nákladem knihkupectví K. Winklera, 1882. s. XI.