Obchodní akademie

typ střední školy v střední Evropě

Obchodní akademie poskytuje formální vzdělání a je střední odborná škola v České republice (odpovídá 3. stupni v ISCED) a některých dalších zemích (např. na Slovensku a v Rakousku). Poskytuje úplné střední odborné vzdělání v oboru ekonomie zakončené maturitní zkouškou. V období komunistického režimu byly tyto školy v Československu označovány jako střední ekonomická škola.

Obchodní akademie v českých zemích

editovat

Typické oblasti zájmu pro obchodní akademie, respektive vyučované předměty, bývají zejména: mateřský jazyk (čeština), cizí jazyky, matematika, statistika, účetnictví, ekonomika, informatika, právo, hospodářské výpočty, matematický seminář a další. V minulosti se na obchodních akademiích též hojně vyučoval těsnopis, ten byl vzhledem k značnému rozvoji techniky (nahrávání, počítačové zpracování textu) omezen, přičemž se dále vyučuje písemná a elektronická komunikace (psaní všemi deseti apod.).

Nejstarší obchodní akademie v českých zemích byly německé:

První obchodní akademií v českých zemích s češtinou jako vyučovacím jazykem byla Českoslovanská akademie obchodní v Praze, založená v roce 1872 a od roku 1961 sídlící v Resslově ulici 5. Další vznikly následně:

Externí odkazy

editovat