Over Head Valve

(přesměrováno z OHV)

OHV (Over Head Valve - v USA místy nazývaný také jako "Pushrod") je typ ventilového rozvodu pístového motoru, u kterého jsou ventily umístěny v hlavě válců a vačkový hřídel je umístěn v bloku motoru.

Rozvod OHV na motoru z motocyklu Norton

CharakteristikaEditovat

Mezi vačkovým hřídelem a ventily je relativně velká vzdálenost (přibližně úměrná zdvihu motoru). Přenos pohybu mezi vačkou a ventilem je proto realizován dalšími prvky mechanismu: zdvihátko, zdvihací tyčka, vahadla. Rozvod tak obsahuje velký počet součástek, které nepříznivě ovlivňují jeho tuhost. V porovnání s rozvodem OHC větší počet součástek a zároveň větší hmota vykonává nepříznivý vratný pohyb, který se projevuje setrvačnými silami. Naopak výhodou rozvodu OHV je jednodušší řešení pohonu vačkového hřídele, díky kterému má tento rozvod vyšší životnost a spolehlivost. Nevýhody rozvodu OHV převažují hlavně u vysokootáčkových motorů, proto se u moderních spalovacích motorů pro pohon automobilů skoro nevyskytuje.

Pohon rozvoduEditovat

Pohon rozvodu je vzhledem na výhodné umístění vačkového hřídele blízko u klikovky možné realizovat jednoduchým ozubeným soukolím nebo ozubenými koly se řetězem.

Pohon musí být řešen tak, aby umožnil přesné nastavení vzájemné pozice klikového a vačkového hřídele a aby se během provozu motoru toto nastavení nezměnilo, což ozubené soukolí splňuje.

Protože se rozvod OHV používá u čtyřdobých motorů, převodový poměr pohonu je 2:1. Vačkový hřídel se otáčí 2× pomaleji než klikový, protože čtyřdobý motor vykoná jeden pracovní cyklus za dvě otáčky klikového hřídele.