Otevřít hlavní menu

Očkování a autismus

kontroverze vztahu mezi očkováním a autismem

Souvislost očkování a vzniku autismu je příklad vědecky vyvráceného mýtu, který přesto stále přetrvává ve společnosti a ovlivňuje rozhodování některých rodičů ohledně očkování vlastních dětí. Byl označen za „mýtus, který v oblasti medicíny napáchal nejvíce škody za posledních 100 let“[1]. Vědecké studie a meta-analýzy publikovaných dat opakovaně ukázaly, že mezi vznikem poruch autistického spektra a očkováním neexistuje příčinná souvislost [2][3][4][5][6].

HistorieEditovat

Původ domněnky kauzálně spojující očkování a vznik autismu se datuje do roku 1998, kdy britský lékař Andrew Wakefield publikoval v odborném časopise The Lancet studii spojující výskyt střevních zánětů a poruch autistického spektra u dvanácti dětí s jejich předcházejícím očkováním kombinovanou vakcínou MMR proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím.[7] Rychlé a zkratkovité šíření výsledků publikace mediálními kanály vedlo např. v Anglii k poklesu očkování dětí vakcínou MMR a zvýšenému výskytu spalniček, které byly do té doby považovány v Anglii za vymýcené. [1]

Na nedostatky Wakefieldovy studie upozornil v roce 2004 britský investigativní novinář Brian Deer. V časopisu The Sunday Times popsal nejprve střet zájmů, do kterého se Andrew Wakefield dostal, když před zveřejněním studie přijal finanční podporu od společnosti zaměřené na hledání negativních dopadů vakcíny MMR. [8] Později doplnil informace o Wakefieldově patentu monovalentní vakcíny proti spalničkám, která byla konkurentem standardně používané MMR. [9]

Kromě nepřiznaného střetu zájmů, ve kterém se Wakefield nepochybně nacházel, se objevilo i mnoho metodologických problémů. Brian Deer např. při podrobné analýze původních lékařských záznamů zjistil, že z devíti dětí, u kterých se podle Wakefielda vyvinula po očkování regresní forma autismu, mělo skutečně diagnostikováno tuto poruchu pouze jedno. Obdobně Wakefield ve své studii uvádí, že jedenáct dětí trpělo střevními záněty, ovšem lékařské záznamy o nich informují jen u tří dětí [10].

Původní Wakefieldova studie byla částečně stažena v roce 2004, kdy 10 z původních 12 autorů prohlásilo, že se zříká uvedených závěrů [11], a plně retrahována v roce 2010 na základě chybějícího souhlasu bioetické komise a nenáhodného výběru dětí zahrnutých do studie.[12] Několik měsíců po stažení studie byl Andrew Wakefield vyřazen z britského seznamu lékařů a na území Spojeného království mu bylo odepřeno právo vykonávat lékařské povolání [13].

Důvody přetrvávání mýtuEditovat

Přestože souvislost vzniku autismu a očkování byla vyvrácena robustními vědeckými studiemi (např. [2][4]), obavy o bezpečnost očkování ve společnosti stále přetrvávají. Níže je výčet skutečností, které by mohly souviset s přetrváním mýtu ve společnosti.

Stejně jako každý jiný používaný lék, i vakcíny mohou vyvolat nežádoucí účinky. Mezi velmi časté (výskyt ≥ 1 z 10 pacientů) a časté (výskyt ≥ 1 ze 100 pacientů) nežádoucí účinky vakcíny MMR patří bolest, otok a zarudnutí v místě injekce, horečka, infekce horních cest dýchacích a vyrážka.[14]

Ke kritikům očkování v České republice patří např. Anna Strunecká nebo Ludmila Eleková, obě držitelky anticeny Bludný balvan udělované Českým klubem skeptiků Sisyfos [15][16]. Anna Strunecká se ve svých knihách vyjadřuje přímo k problematice souvislosti autismu a očkování. V knize Varovné signály očkování např. uvádí seznam 27 vědeckých publikací, které mají podporovat závěry Wakefieldovy zfalšované studie a tvrdí, že „pokud existuje 27 publikací, které potvrzují zjištění jedné práce, obviňované ze zfalšování výsledků, pak si já myslím, že nepravdivé je obvinění ze zfalšování (posuzované novinářem) a pravdivé je zjištění[17]. Stejný seznam, s výjimkou jedné vynechané publikace, včetně stejného seřazení uvedených studií, je možné najít na nedůvěryhodných stránkách zaměřených na šíření pseudovědy a konspiračních teorií.[18] Podle informací z tří nezávislých zdrojů, které provedly analýzu těchto studií [19][20][21], pouze dva z těchto článků [22] [23]by ve skutečnosti mohly obsahovat relevantní informace spojující autismus s virem spalniček. I o těchto dvou studiích ale existují pochybnosti, neboť je pod nimi podepsán týž autor a výsledky žádné z nich se nepodařilo jiným vědeckým týmům replikovat [24]. Žádný z ostatních článků nesouvisí přímo s původní Wakefieldovou hypotézou. Na dvanácti z článků uvedených v seznamu se autorsky podílel sám Andrew Wakefield nebo někteří z jeho blízkých spolupracovníků, a proto je nelze již z povahy věci považovat za nezávislou podporu původního neplatného Wakefieldova díla.

Neověřené výpovědi rodičů, kteří popisují negativní vliv očkování na jejich děti (včetně vývojového regresu a rozvoje poruch autistického spektra) sdružuje na svých stránkách spolek Rozalio propagující svobodnou volbu v očkování. Spolek Rozalio také vydal několik tištěných brožur s názvem Jak zasáhl systém očkování do života některých rodin. [25] Ve srovnání s meta-analýzami celosvětových dat zahrnujícími více než 1,2 milionu dětí [2], respektive 14,7 milionu dětí [6], které neprokázaly žádnou souvislost mezi vakcínou MMR a vznikem autismu, je ale výpovědní hodnota těchto jednotlivých neověřených příběhů malá.

ReferenceEditovat

 1. a b FLAHERTY, Dennis K. The vaccine-autism connection: a public health crisis caused by unethical medical practices and fraudulent science. The Annals of Pharmacotherapy. 2011-10, roč. 45, čís. 10, s. 1302–1304. PMID: 21917556. Dostupné online [cit. 2018-05-19]. ISSN 1542-6270. DOI:10.1345/aph.1Q318. PMID 21917556. 
 2. a b c TAYLOR, Luke E.; SWERDFEGER, Amy L.; ESLICK, Guy D. Vaccines are not associated with autism: An evidence-based meta-analysis of case-control and cohort studies. Vaccine. 2014-06, roč. 32, čís. 29, s. 3623–3629. Dostupné online [cit. 2018-05-19]. ISSN 0264-410X. DOI:10.1016/j.vaccine.2014.04.085. 
 3. UNO, Yota; UCHIYAMA, Tokio; KUROSAWA, Michiko. Early exposure to the combined measles–mumps–rubella vaccine and thimerosal-containing vaccines and risk of autism spectrum disorder. Vaccine. 2015-05, roč. 33, čís. 21, s. 2511–2516. Dostupné online [cit. 2018-05-19]. ISSN 0264-410X. DOI:10.1016/j.vaccine.2014.12.036. 
 4. a b YOSHIMASU, Kouichi; KIYOHARA, Chikako; TAKEMURA, Shigeki. A meta-analysis of the evidence on the impact of prenatal and early infancy exposures to mercury on autism and attention deficit/hyperactivity disorder in the childhood. NeuroToxicology. 2014-09, roč. 44, s. 121–131. Dostupné online [cit. 2018-05-19]. ISSN 0161-813X. DOI:10.1016/j.neuro.2014.06.007. 
 5. PRICE, Cristofer S.; THOMPSON, William W.; GOODSON, Barbara. Prenatal and Infant Exposure to Thimerosal From Vaccines and Immunoglobulins and Risk of Autism. Pediatrics. 2010-10-01, roč. 126, čís. 4, s. 656–664. PMID: 20837594. Dostupné online [cit. 2018-05-19]. ISSN 0031-4005. DOI:10.1542/peds.2010-0309. PMID 20837594. (anglicky) 
 6. a b DEMICHELI, Vittorio; RIVETTI, Alessandro; DEBALINI, Maria Grazia. Vaccines for measles, mumps and rubella in children. [s.l.]: John Wiley & Sons, Ltd Dostupné online. DOI:10.1002/14651858.cd004407.pub3. (anglicky) DOI: 10.1002/14651858.CD004407.pub3. 
 7. WAKEFIELD, A. J.; MURCH, S. H.; ANTHONY, A. Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive developmental disorder in children. Lancet (London, England). 02 28, 1998, roč. 351, čís. 9103, s. 637–641. PMID: 9500320. Dostupné online [cit. 2018-05-19]. ISSN 0140-6736. PMID 9500320. 
 8. DEER, by Brian. Revealed: MMR research scandal. The Times. 2004-02-22. Dostupné online [cit. 2018-05-19]. ISSN 0140-0460. (anglicky) 
 9. BERGER, Abi. Dispatches. MMR: What They Didn't Tell You. BMJ. 2004-11-25, roč. 329, čís. 7477, s. 1293. Dostupné online [cit. 2018-05-19]. ISSN 0959-8138. DOI:10.1136/bmj.329.7477.1293. (anglicky) 
 10. DEER, Brian. MMR & AUTISM: FIXING A LINK. briandeer.com [online]. 2011 [cit. 2018-05-19]. Dostupné online. 
 11. MURCH, Simon H; ANTHONY, Andrew; CASSON, David H. Retraction of an interpretation. The Lancet. 2004-03, roč. 363, čís. 9411, s. 750. Dostupné online [cit. 2018-05-19]. ISSN 0140-6736. DOI:10.1016/s0140-6736(04)15715-2. 
 12. THE EDITORS OF THE LANCET. Retraction—Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive developmental disorder in children. The Lancet. 2010-02, roč. 375, čís. 9713, s. 445. Dostupné online [cit. 2018-05-19]. ISSN 0140-6736. DOI:10.1016/s0140-6736(10)60175-4. 
 13. MMR row doctor Andrew Wakefield struck off register | Society | guardian.co.uk. www.guardian.co.uk [online]. 2010-05-27 [cit. 2018-05-19]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu. 
 14. S.R.O., QCM. PRIORIX INJ. STŘÍKAČKA, 0,5ML/DÁV INJ PLQ SOL ISP 1+1STŘ+2JEH, Státní ústav pro kontrolu léčiv. www.sukl.cz [online]. [cit. 2018-05-19]. Dostupné online. (česky) 
 15. Výroční diamantový bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2017 - Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. za mimořádný celoživotní přínos pseudovědě. www.sysifos.cz [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2018 [cit. 2018-05-19]. Dostupné online. 
 16. Zlatý Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2013 - MUDr. Ludmila Eleková za udatné tažení proti očkování. www.sysifos.cz [online]. Český klub skeptiků Sisyfos, 2014 [cit. 2018-05-19]. Dostupné online. 
 17. STRUNECKÁ, Anna. Varovné signály očkování. 1.. vyd. Blansko: Miloš Palatka - ALMI, 2012. 287 s. ISBN 978-80-87494-04-2. S. 209-210. 
 18. Dr. Mercola Interviews Dr. Andrew Wakefield [online]. [cit. 2018-05-20]. Dostupné online. 
 19. A List of 28 Studies from Around the World that Support Dr. Wakefield’s Research:. I Speak of Dreams [online]. [cit. 2018-05-19]. Dostupné online. 
 20. Still no independent confirmation of Wakefield's claims. justthevax.blogspot.cz [online]. [cit. 2018-05-19]. Dostupné online. 
 21. Studies ‘supporting’ Andrew Wakefield. Left Brain Right Brain. 2013-05-07. Dostupné online [cit. 2018-05-19]. (anglicky) 
 22. SINGH, Vijendra K. Phenotypic expression of autoimmune autistic disorder (AAD): a major subset of autism. Annals of Clinical Psychiatry: Official Journal of the American Academy of Clinical Psychiatrists. 2009-7, roč. 21, čís. 3, s. 148–161. PMID: 19758536. Dostupné online [cit. 2018-05-19]. ISSN 1547-3325. PMID 19758536. 
 23. SINGH, Vijendra K.; JENSEN, Ryan L. Elevated levels of measles antibodies in children with autism. Pediatric Neurology. 2003-4, roč. 28, čís. 4, s. 292–294. PMID: 12849883. Dostupné online [cit. 2018-05-19]. ISSN 0887-8994. PMID 12849883. 
 24. BAIRD, G.; PICKLES, A.; SIMONOFF, E. Measles vaccination and antibody response in autism spectrum disorders. Archives of Disease in Childhood. 2008-10, roč. 93, čís. 10, s. 832–837. PMID: 18252754. Dostupné online [cit. 2018-05-19]. ISSN 1468-2044. DOI:10.1136/adc.2007.122937. PMID 18252754. 
 25. Příběhy. www.rozalio.cz [online]. [cit. 2018-05-19]. Dostupné online. (česky)