Nukleoprotein

Nukleoprotein je jakýkoliv protein, který váže DNA (tzv. deoxyribonukleoprotein, DNP) nebo RNA (ribonukleoprotein, RNP).[1] K nukleoproteinům tak patří všechny DNA vazebné proteiny, jako jsou různé transkripční faktory či třeba histony. Ke známým RNA vazebným nukleoproteinům patří snRNP a snoRNP komplexy.

Histonové proteiny (modře) vázající se na DNA jsou asi nejhojnějším nukleoproteinem v lidských buňkách vůbec

Mimo to se termín „nukleoprotein“ hojně používá i ve virologii. Jednoduché virové částice mnohdy nejsou téměř nic jiného než komplexy nukleoproteinů, tedy bílkovin vázajících virovou RNA nebo DNA. U složitějších virů je nukleoproteinem myšlen ten protein, který se nabaluje na genom a vytváří tak vnitřní „core“ (angl. „core“ = jádro) virové částice. U viru chřipky se např. tento protein označuje jako influenza virus nukleoprotein a mimo to, že váže genomovou RNA, se také účastní stavby transkriptázového komplexu.[2][3]

ReferenceEditovat

  1. Oxford dictionary of biochemistry and molecular biology; revised edition. Příprava vydání R. Cammack et al. New York: Oxford university press, 2006. ISBN 0-19-852917-1. 
  2. CANN, Alan J. Principles of Molecular Virology. 4. vyd. [s.l.]: Elsevier, 2005. ISBN 0-12-088787-8. 
  3. STEULER, H.; SCHRÖDER, B.; BÜRGER, H., et al. Sequence of the nucleoprotein gene of influenza A/parrot/Ulster/73. Virus Res.. 1985, roč. 3, čís. 1, s. 35–40. Dostupné online. ISSN 0168-1702. 

Externí odkazyEditovat