Normalita (chemie)

počet chemických ekvivalentů látky připadajících na 1 l roztoku

Chemická normalita odpovídá počtu chemických ekvivalentů látky i připadajících na 1 l roztoku (příp. počet miliekvivalentů na 1 ml roztoku). Ekvivalent látky i je vlastně označení pro ekvivalentní mol této látky.[1]

eqi představuje objektivně danou část molu látky i, jež je při dané specifické reakci chemicky ekvivalentní 1 molu vodíkových atomů (1eq → 1H).

Tato stechiometrická relace znamená že pro:

  • protolytické reakce: 1 eq → 1H+ → 1 OH
  • redoxní reakce: 1 eq → 1e
  • ostatní reakce: 1 eq → 1L+ → 1 L (ligand)

kde k je celé číslo a znamená počet protonů, elektronů, či ligandů, jež jsou při dané specifické reakci chemicky ekvivalentní 1 molu látky i

Chemické látky nikdy nereagují 1 gram s 1 gramem, občas reagují 1 mol s 1 molem, ale vždy reagují v poměru 1 eq s 1 eq.

Hmotnost ekvivalentu je dána:

Počet ekvivalentních molů je dán:

Vztah mezi molaritou a normalitou:

ReferenceEditovat

  1. Vondruška Milan - Analytická chemie (skripta) [1][nedostupný zdroj]