Nitrocelulóza

vysoce hořlavá látka vzniklá esterifikací celulózy působením kyseliny dusičné nebo silné nitrační směsi

Nitrocelulóza (NC), přesnějším označením nitrát celulózy, je vysoce hořlavá látka vzniklá esterifikací celulózy působením kyseliny dusičné nebo silné nitrační směsi.[1]

nitrocelulóza
Strukturní vzorec trinitrocelulózy
Strukturní vzorec trinitrocelulózy
Obecné
Funkční vzorecmononitrocelulóza: (C6H9(NO2)O5)n
dinitrocelulóza: (C6H8(NO2)2O5)n
trinitrocelulóza: (C6H7(NO2)3O5)n
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Některá data mohou pocházet z datové položky.
Nitrocelulózu (celuloid) obsahuje např. starší typ pingpongových míčků

Jedná se o silnou trhavinu náchylnou k deflagračně-detonačnímu přechodu. Hoří velmi jasným žlutým plamenem bez zápachu a bez nespalitelných zbytků. Při reakci se uvolňuje velké množství tepla, deflagrační tepelná vlna jednoho gramu látky je zřetelná ve vzdálenosti dvou metrů od vzorku.

NC o obsahu 10–12 % dusíku je označována jako kolodiová bavlna,[2] NC o obsahu 12–14 % dusíku jako střelná bavlna. Hlavním využitím kolodiové bavlny je výroba nitrocelulózových nátěrových hmot, dříve se používala k výrobě celuloidu. Flegmatizovaná střelná bavlna se užívá jako střelivina. Používání vysoce nitrované NC jako brizantní trhaviny bylo opuštěno kvůli její značné citlivosti a nebezpečí samovznícení.

Výroba

editovat

Nitrocelulóza vzniká působením kyseliny dusičné na celulózu za přítomnosti kyseliny sírové nebo fosforečné:[1]

2 HNO3 + C6H10O5 → C6H8(NO2)2O5 + 2 H2O

Poměr HNO3 : H2SO4 má vliv na výsledek nitrace (1 : 1 – mononitrát nebo dinitrát; 3 : 5 – trinitrát). Nejlepší výsledky reakce umožní přidání oxidu fosforečného do nitrační směsi. Reakce je silně exotermní.

Stupeň nitrace je rozhodující pro vlastnosti a použití produktu. Pro technické účely se užívá dinitrát. NC užívaná v minulosti jako brizantní trhavina byla nitrována až do stupně 2,8.

Vlastnosti

editovat

Použití

editovat
 • Nitrocelulózové nátěrové hmoty.
 • Lepidla na bázi nitrocelulózy (Kanagom).
 • Hlavní součást bezdýmého střelného prachu.
 • Ve formě celuloidu se používala jako fotografický film.
 • V USA se z celuloidu vyráběly lahve na nápoje, které bylo možné po použití spálit. Je to dobrá náhrada PET lahví.
 • Nitrocelulozová membrána nebo nitrocelulozový papír je lepkavá membrána užívaná pro imobilizaci DNA a proteinů vzhledem ke své nespecifické afinitě k aminokyselinám. NC je často užívána při diagnostických testech, kde dochází k vazbě antigenů, např. těhotenském testu nebo U-albuminový test.
 • Při rozpuštění v etheru nebo jiném organickém rozpouštědle vzniká roztok zvaný kolodium. V době občanské války v USA bylo používáno pro krytí ran a aplikaci léků.
 • Kolodium bylo rovněž užíváno jako nosič pro soli stříbra v raných fotografických emulzích, často nanesené v tenkých vrstvách na skleněných deskách.
 • Kouzelnický „bleskový papír“, archy papíru nebo tkaniny vyrobené z nitrocelulózy, které shoří téměř okamžitě prudkým světlem bez popela.
 • Lak na nehty.
 • Záznam trajektorie částic alfa při radonovém testu.

Reference

editovat
 1. a b Příprava nitrocelulózy. Zábavná chemie [online]. 2017-06-07 [cit. 2023-06-28]. Dostupné online. 
 2. Bavlna kolodiová. e-learning.vscht.cz [online]. [cit. 2023-06-28]. Dostupné online. 

Externí odkazy

editovat