Neutrofilní rostliny

Neutrofilní rostliny (neutrofyty) jsou rostliny rostoucí na půdách s neutrálním pH (v rozmezí 6,5-7,4[1]). Jedná se například o ječmen setý (Hordeum vulgare), jaterník podléšku (Hepatica nobilis) či psárku luční (Alopesurus pratensis). Zpravidla sem patří rostliny preferující neutrální půdy, ale tolerující i slaběji kyselé a slaběji zásadité, což je většina rostlin.

Rostliny vegetující v půdě o nižším pH (kyselejší) se nazývají acidofyty nebo acidofilní, naopak rostliny, kterým se více daří v půdách s vyšším pH (zásaditější), se nazývají bazifilní (bazifyty).

Reference editovat

  1. HENDRYCH, Radovan. 1984. Fytogeografie. Praha. Státní pedagogické nakladatelství. s. 34.