Neurofyziologie (z řec. neuron, šlacha, nerv a fysis, živá příroda) je odvětví fyziologie, které se zabývá studiem fyzikálních a chemických procesů v nervové soustavě živočichů a člověka. Zkoumá například buněčně fyziologické základy nervových vzruchů, přenos signálů mezi neurony nebo elektrochemické fungování mozku.

Neurofyziologie úzce souvisí s neurologií, psychologií a kognitivní vědou. Nejčastěji užívanou metodou je elektrofyziologie, která dnes umožňuje i přímé sledování procesů v nervové síti a v mozku. Ve spojení s počítačovým zpracováním a zobrazovacími metodami (imaging) vedla ke vzniku například funkční magnetické rezonance.

Čeští neurofyziologové

editovat

Literatura

editovat
  • P. Králíček, Úvod do speciální neurofyziologie. Praha: Karolinum, 2002 – 230 s. ISBN 80-246-0350-0
  • H. Krejčová a kol., Obecná a speciální neurologie. Díl 1, Obecná neurologie základy neurofyziologie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984 – 135 s.
  • J. Langmeier a kol., Vývojová psychologie: s úvodem do vývojové neurofyziologie. Praha: H & H, 1998 – 132 s. ISBN 80-86022-37-4
  • L. Velíšek a kol., Kapitoly z moderní neurofyziologie a epileptologie. Praha: Karolinum 1992 ISBN 80-7066-595-5

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat