Netwide Assembler

programovací jazyk

Netwide Assembler (NASM) je multiplatfomní kompilátor programovacího jazyka assembler s podporou architektury x86 a x86-64 s podporou mnoha výstupních formátů. NASM podporuje všechny instrukční sady včetně nedokumentovaných a včetně specifických instrukcí některých procesorů. Kromě vlastního překladače má i velmi omezený dissassembler s názvem ndisasm.

Netwide Assembler
Logo
VývojářHans Peter Anvin
Aktuální verze2.16 (21. prosince 2022)
Operační systémmultiplatformní software
Vyvíjeno vC
Typ softwarusvobodný software, programovací jazyk a x86 assembly language
Licence2-clause BSD License
Webwww.nasm.us
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Výhodou NASM je možnost spojit jej s jinými programovacími jazyky na mnoha platformách a pod mnoha kompilátory, aniž byste museli své assemblerovské kódy přepisovat z důvodů změny syntaxe. Podporuje například Linuxové formáty ELF, a.out, dále Windowsovské formáty COFF (používá GCC kompilátor a DJGPP kompilátor), win32 (Microsoftí formát používaný MS Visual Studiem pro 32bitové prostředí), win64 (formát MS Visual Studia pro 64bitové prostředí), DOSovské formáty obj (pro MS-DOS programy), a mnohé další.

NASM je free software (jedna z nejsvobodnějších licencí BSD).

Příznivým důsledkem toho, že NASM je psaný kompletně v jazyce C, je, že je možné jej použít a přeložit prakticky na libovolnou platformu. Je možné ho tedy používat v DOSu, OS/2, Windows, Linuxu i BSD. Na další platformy ho lze snadno přeložit. Pracuje dokonce i na platformách s jinou architekturou, než je x86 a x86-64, čímž umožňuje i křížový překlad na rozdíl od třeba FASM, který je psán v assembleru, a křížový překlad neumožňuje, stejně tak je mnohem těžší portovat jej na jiné platformy.

Používá tradiční Intel syntax, na rozdíl od například GNU Assembleru používajícího AT&T syntax (který ovšem na požádání také umí Intel syntax). Hlavním rozdílem mezi těmito syntaxemi je pořadí operandů instrukce a způsob zápisu dereference. Na rozdíl od GNU Assembleru je určen pro programování, zatímco GNU Assembler byl koncipován pouze pro strojový překlad v pozadí GCC a nepočítalo se s přímým používáním.

Jeho součástí je poměrně silný makrojazyk optimalizovaný pro potřeby assembleru (zatímco GNU Assembler makrojazyk nemá a maximálně umožňuje použít preprocesor C). Makrojazyk NASM je ovšem trochu komplikovaný a ne vždy zcela konzistentní. Jeho makrojazyk je stejně silný, ne-li silnější, než makrojazyk MASM, ovšem na rozdíl od MASM má NASM komplikovanější a zamotanější syntaxi u svého makrojazyka.

NASM také má možnost generovat do výsledného zkompilovaného souboru i ladící informace, ale tato možnost není ještě v NASM plně implementována. V současné době podporuje tuto možnost pouze u elf formátu a obj formátu pro Borland překladače.

NASM byl historicky prvním kompilátorem assembleru, který nabídl širokou použitelnost spolupráce s mnoha kompilátory, a také přenositelnost na mnoho platforem. Vzhledem k výhodám, které nabízí jeho licence a k výhodám, které vznikly v důsledku toho, že je napsán v programovacím jazyce C se stal velmi široce rozšířeným assemblerovským kompilátor v open source světě. Tím se stal také široce testovaným a prověřeným.

Příklad syntaxe
mov al,[es:esi] ; Do registru al uloží hodnotu na adrese es:esi
mov eax,label ; Do registru eax se uloží offset návěští label
push cs ; Zkopírování selektoru cs do ds
pop ds
mov eax,[label] ; Do registru eax se uloží hodnota na offsetu ds:label, tedy 1234h
mov ax,4C00h ; Ukončení aplikace v MS-DOS/Windows
int 21h
label: dd 1234h

Hello worldEditovat

Hello world pro DOS.

SECTION .text
org 0x100
mov ah, 0x9
mov dx, hello
int 0x21
mov ah, 0x4c
mov al, 0
int 0x21
SECTION .data
hello DB "Hello, world!",0xd,0xa,'$'

Hello world pro Windows.

%include 'WIN32N.INC'
EXTERN MessageBoxA
Import MessageBoxA user32.dll
EXTERN ExitProcess
Import ExitProcess kernel32.dll
SECTION CODE USE32 CLASS=CODE
..start:
push UINT MB_OK
push LPCTSTR title
push LPCTSTR banner
push HWND NULL
call [MessageBoxA]
push UINT NULL
call [ExitProcess]
SECTION DATA USE32 CLASS=DATA
banner db 'Hello, world!',0xD,0xA,0
title db 'Hello',0

Hello world pro Linux.

 SECTION .data
 msg db "Hello, world!",0xa 
 len equ $ - msg
 SECTION .text
 global main
 main:
 mov eax, 4
 mov ebx, 1
 mov ecx, msg
 mov edx, len
 int 0x80
 mov eax, 1
 mov ebx, 0   
 int 0x80

Externí odkazyEditovat