Neptuniová rozpadová řada

Neptuniová rozpadová řada je jedna ze čtyř základních rozpadových řad, které popisují průběh jaderných přeměn radioaktivních prvků.

Neptuniová rozpadová řada
Izotop Poločas přeměny Přeměna
237Np 2,144×106 r α
233Pa 26,967 d β
233U 1,592×105 r α
229Th 7340 r α
225Ra 14,9 d β
225Ac 10,0 d α
221Fr 4,9 min α
217At 32,3×10−3 s α
213Bi 45,59 min β α
(2,09 %)
213Po 3,65×10−6 s α
209Tl 2,161 min β
209Pb 3,253 h β
209Bi 1,9×1019 r α
205Tl stabilní