Nemocniční nákaza

Nemocniční nákaza, odborně nozokomiální nákaza (zkr. NN; řecky nosokomeion = nemocnice, nosos = choroba, komeo = starat se) je přenosné infekční onemocnění vnějšího nebo vnitřního původu, které vzniklo v souvislosti s pobytem osob ve zdravotnickém zařízení. Za nemocniční nákazu je považována i nákaza, která se s ohledem na svoji inkubační dobu projeví až po propuštění pacienta ze zdravotnického zařízení nebo po jeho přeložení do jiného zdravotnického zařízení.

Infekce, jež je přítomna v době přijetí pacienta, může být považována za nozokomiální jen tehdy, když je epidemiologicky spojena s předcházející hospitalizací. Na vzniku těchto infekcí se podílí přítomnost určitých mikroorganizmů v nemocničním prostředí, oslabení organizmu chorobou a diagnostické a léčebné zásahy do organismu (např. operace, cévkování apod.). Nejčastějšími původci jsou bakterie Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas aeruginosa či Staphylococcus aureus.

RozděleníEditovat

Třídění nemocničních nákaz může být provedeno podle výskytu na nespecifické a specifické NN, podle původu na exogenní NN a endogenní NN a podle klinického projevu.

  • podle výskytu
    • nespecifické NN jsou infekce, které se běžně vyskytují i mimo zdravotnická zařízení, do kterého byla přenesena např. (chřipka, salmonelóza), jejich výskyt ve zdravotnickém zařízení bývá odrazem epidemiologické situace v příslušném regionu.
    • specifické NN vznikají v nemocničním prostředí v souvislosti s diagnostickými nebo léčebnými výkony. Tyto infekce mohou být dokonce specifické i pro určitý typ oddělení (neurologické, novorozenecké, ortopedické apod.). Vyznačují se specifickým šířením, často vysokou odolností původce, odlišnými přístupy k předcházení a léčbě oproti mimonemocničním nákazám.
  • podle původu
    • exogenní NN pocházejí z pramene, který se nalézá mimo organizmus pacienta (např. ze znečištěného vzduchu, ploch)
    • endogenní NN jsou způsobeny vlastní mikrobiální flórou pacienta a to zavlečením infekčního původce z kolonizovaného orgánu či slizničního povrchu do okolních tkání či do jiného orgánu (např. střevní mikroorganizmy do břišní dutiny)

Externí odkazyEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Nemocničná nákaza na slovenské Wikipedii.