Nejvyšší tribunál apoštolské signatury

Nejvyšší tribunál apoštolské signatury (latinsky Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal) je nejvyšším soudem římskokatolické církve a současně též nejvyšším orgánem církevní justiční správy a správního soudnictví. V jeho čele stojí prefekt (obvykle kardinál), kterým je v současnosti (od 8. listopadu 2014) kardinál Dominique Mamberti, který ve funkci vystřídal kardinála Raymonda Burkeho. Dále je zde sekretář Signatury (auditor sanctissimi), který je zároveň právním poradcem papeže – tím je od července 2016 Giuseppe Sciacca. Sídlí v Palazzo della Cancelleria v Římě.

Signatura neřeší běžné spory a odvolání, ty přísluší odvolacímu tribunálu Svatého stolce, kterým je Římská rota. Signatuře přísluší mimo jiné:

Proti rozsudku Signatury není odvolání.

Související článkyEditovat