Nejvyšší správní soud Slovenské republiky

Nejvyšší správní soud Slovenské republiky (slov. Najvyšší správný súd Slovenskej republiky) je vrcholným článkem správního soudnictví na Slovensku. Rozhodováním o opravných prostředcích zajišťuje jednotnost výkladu správního práva na nižších správních soudech a ve veřejné správě. Současně je národním kárným soudem pro soudce, státní zástupce, notáře a soudní exekutory. Z hlediska hierarchie soudů je rovnocenný Nejvyššímu soudu Slovenské republiky. Sídlo soudu je v Bratislavě.

Nejvyšší správní soud Slovenské republiky
Najvyšší správný súd Slovenskej republiky
Chybí zde svobodný obrázek
PředsedaPavol Naď
MístopředsedaMarián Trenčan
AdresaTrenčianska 56A, 821 09 Bratislava, SlovenskoSlovensko Slovensko
Oficiální stránky
Chybí svobodný obrázek.
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Soud formálně vznikl k 1. lednu 2021 na základě ústavního zákona č. 422/2020 Z. z., fakticky svou činnost zahájil 1. srpna 2021. Soudnictví vykonává tím, že rozhoduje o kasačních stížnostech proti rozhodnutím správních soudů za podmínek stanovených soudním řádem správním. V určitých případech stanovených Ústavou Slovenské republiky a zákonem působí rovněž jako soudní orgán prvního stupně.

Vedení Nejvyššího správního soudu Slovenské republiky

editovat
  • předseda: Pavol Naď (od 18. května 2021)
  • místopředseda: Marián Trenčan (od 12. října 2021)
  • předsedkyně soudcovské rady: Katarína Benczová (od 4. srpna 2021)

Pravomoci

editovat

Rozhodováním o kasačních stížnostech proti rozhodnutím nižších správních soudů soud přezkoumává zákonnost rozhodnutí a opatření orgánů veřejné správy a poskytuje ochranu proti jejich jiným zásahům a nečinnosti. Nejvyšší správní soud tak zpravidla rozhoduje s konečnou platností v oblasti finančního práva (zejména daňového a celního práva), cizineckého práva (zejména azylu a pobytu cizinců), přestupkového a jiného deliktního práva, stavebního práva, katastrálního práva, práva sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, práva životního prostředí a práva na svobodný přístup k informacím. Soud rovněž přezkoumává rozhodnutí Výboru Národní rady Slovenské republiky pro přezkum rozhodnutí Národního bezpečnostního úřadu týkající se bezpečnostních prověrek.

Soud rozhoduje také o kasačních stížnostech ve věcech přezkumu ústavnosti a zákonnosti obecně závazných vyhlášek orgánů územní samosprávy. Podle Ústavy Slovenské republiky rozhoduje také o ústavnosti a zákonnosti voleb do orgánů místní samosprávy (obecní samosprávy a samosprávy vyšších územních celků), o rozpuštění nebo pozastavení činnosti politické strany nebo politického hnutí a o kárné odpovědnosti soudců, státních zástupců a, stanoví-li tak zákon, i dalších osob (v současnosti notářů a soudních exekutorů). Soud rozhoduje také o registraci kandidátů a kandidátních listin pro všechny celostátní volby na Slovensku.

Nejvyšší správní soud rozhoduje také o kompetenčních žalobách, pokud vznikne kompetenční spor mezi orgány veřejné správy.

Ve věcech správního soudnictví zajišťuje Nejvyšší správní soud jednotný výklad a uplatňování zákonů a jiných obecně závazných právních předpisů. Je oprávněn přijímat stanoviska ke sjednocování výkladu zákonů a těchto dalších předpisů. Po schválení plénem Nejvyššího správního soudu může zveřejňovat soudní rozhodnutí zásadního významu ve Sbírce stanovisek a rozhodnutí Nejvyššího správního soudu Slovenské republiky, a to jak svá, tak i správních soudů nižších stupňů.

Senáty

editovat

Nejvyšší správní soud rozhoduje v tříčlenných nebo pětičlenných senátech, ve zvláštních případech v sedmičlenném velkém senátu. Soudce do těchto senátů přiděluje předseda Nejvyššího správního soudu na každý kalendářní rok prostřednictvím rozvrhu práce Nejvyššího správního soudu, přičemž v čele každého senátu stojí jeho předseda.

Tříčlenné senáty rozhodují v následujících věcech:

  • opravné prostředky (kasační stížnosti) proti rozhodnutím nižších správních soudů;
  • při výkonu pravomocí nadřízeného soudu vůči nižším správním soudům a vůči sobě samému (rozhodování o námitkách podjatosti, o návrzích na odnětí a přikázání věci a o kompetenčních sporech).

Pětičlenné senáty složené výhradně ze soudců Nejvyššího správního soudu rozhodují v následujících věcech:

  • prvoinstanční a současně jednoinstanční věci (např. žaloby ve volebních věcech, žaloby na rozpuštění politické strany, kompetenční žaloby);
  • odvolání v kárných věcech.

Pětičlenné senáty složené ze tří soudců Nejvyššího správního soudu a dvou přísedících soudců Nejvyššího správního soudu rozhodují v kárných věcech v prvním stupni.

Velký senát složený ze sedmi soudců rozhoduje o věcech, které mu byly postoupeny tříčlenným senátem v případech, kdy se tříčlenný senát chce odchýlit od právního názoru dříve vysloveného jiným tříčlenným senátem Nejvyššího správního soudu; velký senát tak slouží ke sjednocování právních názorů na úrovni samotného Nejvyššího správního soudu.

Soudce Soudcem Nejvyššího

správního soudcu od

Pavol Naď 18. 5. 2021
Kristína Babiaková 20. 7. 2021
Marián Fečík 20. 7. 2021
Zuzana Šabová 20. 7. 2021
Juraj Vačok 20. 7. 2021
Juraj Vališ 20. 7. 2021
Elena Berthotyová 1. 8. 2021
Katarína Benczová 1. 8. 2021
Anita Filová 1. 8. 2021
Jana Hatalová 1. 8. 2021
Petra Príbelská 1. 8. 2021
Viola Takáčová 1. 8. 2021
Marián Trenčan 1. 8. 2021
Monika Valašiková 1. 8. 2021
Jana Martinčeková 20. 8. 2021
Michal Novotný 20. 8. 2021
Katarína Cangárová 26. 8. 2021
Michal Matulník 26. 8. 2021
Peter Potásch 26. 8. 2021
Martin Tiso 21. 11. 2022
Michal Dzurdzík 1. 1. 2023
Rastislav Dlugoš 1. 6. 2023
Peter Mach 1. 6. 2023

Emeritní soudci

editovat
Soudce Soudcem Nejvyššího

správního soudcu od - do

Zuzana Mališová 1. 8. 2021 - 9. 2. 2024
Zdenka Reisenauerová 1. 8. 2021 - 31. 3. 2024

Prvoinstanční správní soudy

editovat

Do 31. května 2023 vykonávaly působnost soudů prvního stupně ve věcech správního soudnictví krajské soudy, od 1. června 2023 správní soudnictví v prvním stupni na Slovensku vykonávají tři specializované správní soudy. Jejich sídly jsou Bratislava, Banská Bystrica a Košice.

Tyto soudy rozhodují o správních žalobách v prvním stupni, a to buď tříčlennými senáty, nebo v některých případech samosoudcem. Opravné prostředky proti jejich rozhodnutím (kasační stížnosti) projednává Nejvyšší správní soud v senátu složeném ze tří soudců a v některých případech ve velkém senátu složeném ze sedmi soudců.

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat