Nehoda ve vodní dopravě

Nehody ve vodní dopravě jsou časté.[zdroj?]

Grafická rekonstrukce parníku Titanic
Kritický moment, ilustrace z Bostonské knihovny

Nejtragičtější bývají, dojde-li k potopení plavidla, zejména jde-li o námořní plavbu či plavbu trajektu.[zdroj?] Nehoda může být způsobena srážkou plavidel, technickou závadou nebo špatnou konstrukcí plavidla, nárazem na dno nebo na pevninu, vlnobitím nebo jinými povětrnostními vlivy, špatným řízením plavidla nebo z jiných příčin.[zdroj?]

Nehody na vodní cestě v právu ČREditovat

Nehoda v provozu na vodní cestě je podle § 31 Zákona o vnitrozemské plavbě, 114/1995 Sb., událost, k níž došlo v provozu na vodní cestě nebo v příčinné souvislosti s ním a která má za následek poškození nebo zničení plavidla, poškození nebo znehodnocení přepravovaného nákladu, pokud tyto následky nevyplynuly z povahy samotného nákladu, poškození vodní cesty nebo stavby na ní, újmu na zdraví nebo smrt účastníků provozu na vodní cestě.

Nehody musí účastníci ohlásit Státní plavební správě, z ohlašovací povinnosti nejsou vyloučena ani malá plavidla, například kánoe. Ohlašovací povinnost se nevztahuje na takovou nehodu, jejímž účastníkem je pouze jedno plavidlo a jejímž důsledkem je poškození pouze tohoto plavidla nebo jím přepravovaného nákladu.

Související heslaEditovat

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat


Externí odkazyEditovat