Nedovolená reklama

Za nedovolenou reklamu je považována ta reklama, která není v souladu s regulačními právními předpisy (veřejné a soukromé právo). Vedle toho ale také ta reklama, která je regulována mimoprávními mechanismy, zde se tedy jedná o samoreguleci. Samozřejmostí je, že vždy také záleží na posuzování reklamy v konkrétních případech. Zde závisí na tom, v jaké míře konkrétní nedovolený prvek reklamy překračuje meze dané zákony a etickými pravidly, tedy, jak velké hrozí ohrožení společnosti. Do kategorie nedovolené reklamy patří jak reklamy přímo zakázané, tak i ty reklamy, které jsou přípustné jen za určitých zákonem ustanovených podmínek.

Základní skupiny editovat

Dvě základní skupiny nedovolené reklamy se dělí podle toho, kterou normu porušuje:

Související články editovat

Literatura editovat

  • VEČERKOVÁ, E. Nekalá soutěž a reklama, s. 207.