Zákon o státním občanství České republiky

Zákon o státním občanství České republiky byl přijat Parlamentem České republiky 11. června 2013 a vyhlášen v Sbírce zákonů pod číslem 186/2013 Sb. Účinnosti nabyl 1. ledna 2014.

Zákon o státním občanství České republiky
Předpis státu
ČeskoČesko Česko
Druh předpisu zákon
Číslo předpisu 186/2013 Sb.
Údaje
Autor Parlament České republiky
Schváleno 11. červen 2013
Platnost 2. červenec 2013
Účinnost 1. leden 2014
Oblast úpravy
státní občanství České republiky

Zákon zrušil dosavadní zákon o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky ze dne 29. prosince 1992 a jeho novely a změnil zákon o zpravodajských službách České republiky, zákon o evidenci obyvatel a zákon o právních poplatcích.

Obsah zákonaEditovat

Tento zákon upravuje nabývání a pozbývání státního občanství České republiky.

Nabývání státního občanstvíEditovat

Nabývání občanství upravují § 3 až 39. Podle nich se občanství získává:

  • narozením – uplatňuje se ius sanguinis, kdy dítě nabývá občanství po alespoň jednom českém rodiči.
  • určením otcovství – vzniká v okamžiku nabytí právní moci rozhodnutí soudu o určení otcovství.
  • osvojením
  • nalezením na území České republiky – do 3 let věku dítěte. Ustanovením se Česká republika snaží předcházet vzniku bezdomovectví, ke kterému se zavázala v mezinárodních smlouvách (např. Úmluva o omezení případů bezdomovectví).
  • udělením – jedná se o vznik tzv. naturalizací. O udělení rozhoduje ministerstvo vnitra, přičemž na udělení není podle § 12 právní nárok. Vzniká složením státoobčanského slibu. Pokud občanství žadatel získal na základě podvodu, hledí se na něj, jako by se občanem nikdy nestal.
  • prohlášením – týká se občanů, kteří pozbyli české nebo československé občanství před nabytím tohoto zákona.
  • v souvislosti se svěřením do ústavní, pěstounské nebo jiné formy náhradní péče

Pozbývání státního občanstvíEditovat

Podle čl. 12 Ústavy nemůže být nikdo proti své vůli zbaven státního občanství. Vzdát se ho tedy občan musí dobrovolně na základě splnění všech následujících podmínek:

  • trvale se zdržuje v cizině
  • nemá v České republice trvalý pobyt
  • je občanem jiného státu nebo o toto občanství žádá (tedy aby se vzdáním občanství nestal apatridou)

Občanství jinak zaniká smrtí osoby.

Externí odkazyEditovat