Naturální obligace

druh obligace charakteristický její právní nevymahatelností

Naturální obligace je taková obligace, která sice jako dlužníkův tzv. naturální dluh právně existuje, ale jejíž splnění si věřitel nemůže u soudu nebo jiného autoritativního orgánu vymoci. Z jeho strany jde totiž o pouhé tzv. naturální právo, jemuž chybí vynutitelný nárok.

Obligace se stává naturální již při svém vzniku, zejména v případě soukromých her a sázek,[1] nebo marným uplynutím promlčecí lhůty.[2] Přestože ji nelze vynutit, může být dlužníkem splněna dobrovolně a poté se přijetí plnění z takové obligace nepokládá za bezdůvodné obohacení, nemůže tedy být naopak požadováno jeho vrácení.[3]

Reference

editovat
  1. § 2874 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „o. z.“)
  2. § 609 o. z.
  3. § 2997 odst. 1 o. z.