Německé skupiny armád

Německé skupiny armád byly vojenské formace, užívané v německé armádě během první a druhé světové války. Německé velitelství skupiny armád ve většině případů spadalo přímo pod vrchní velení a řídilo zpravidla několik armád na jednom bojišti. V některých případech bylo na bojišti i více skupin armád.

Během první světové války se skupiny armád pojmenovávaly po jejich velitelích, zatímco ve druhé světové válce se pojmenovávaly po bojišti, nebo samostatným písmenem, v případě že bylo na bojišti více skupin armád byly názvy typu Sever, Jih atd. Jak se situace na frontě vyvíjela, byla velitelství skupin armád často přesunována z bojiště na bojiště a většinou tak měnila názvy. Například velitelství Skupiny armád Jih (1939), změnilo název na Skupinu armád A (19391941), později opět na Skupinu armád Jih (19411942) a skončilo jako velitelství Skupiny armád B (19421943), když bylo v únoru 1943 zrušeno. Přesto jiná velitelství nesla později stejné názvy.

Seznam německých skupin armád za 1. světové válkyEditovat

Seznam německých skupin armád za 2. světové válkyEditovat

Externí odkazyEditovat