Německé skupiny armád

Německé skupiny armád byly vojenské formace, užívané v německé armádě během první a druhé světové války. Německé velitelství skupiny armád ve většině případů spadalo přímo pod vrchní velení a řídilo zpravidla několik armád na jednom bojišti. V některých případech bylo na bojišti i více skupin armád.

Během první světové války se skupiny armád pojmenovávaly po jejich velitelích, zatímco ve druhé světové válce se pojmenovávaly po bojišti, nebo samostatným písmenem, v případě že bylo na bojišti více skupin armád byly názvy typu Sever, Jih atd. Jak se situace na frontě vyvíjela, byla velitelství skupin armád často přesunována z bojiště na bojiště a většinou tak měnila názvy. Například velitelství Skupiny armád Jih (1939), změnilo název na Skupinu armád A (19391941), později opět na Skupinu armád Jih (19411942) a skončilo jako velitelství Skupiny armád B (19421943), když bylo v únoru 1943 zrušeno. Přesto jiná velitelství nesla později stejné názvy.

Seznam německých skupin armád za 1. světové války editovat

Seznam německých skupin armád za 2. světové války editovat

Externí odkazy editovat