Národní soustava povolání

Národní soustava povolání (NSP) je otevřená a veřejně dostupná internetová databáze informací o povoláních, která se vyskytují na českém trhu práce. Vytváří ji zaměstnavatelé prostřednictvím sektorových rad jako svých reprezentativních zástupců a garantem je stát. U každého povolání jsou popsány pracovní činnosti, pracovní podmínky, zdravotní a kvalifikační požadavky, požadované kompetence. Povolání jsou začleňována do soustavy dle oboru a kvalifikační úrovně.

Východiska při její tvorbě jsou:

 • aktuální požadavky světa práce deklarované členy sektorových rad,
 • zákonné normy a předpisy,
 • další informační zdroje – podnikové katalogy, systémy pracující s daty trhu práce, analýzy a prognózy v sektorech národního hospodářství.

Národní soustava povolání podporuje mapování potřeb trhu práce, efektivní rozvoj lidských zdrojů v ČR, systémový přístup ke komunikaci v oblasti lidských zdrojů, fungování vazeb mezi světem práce a vzdělavatelskou sférou a také možnosti mezinárodní srovnávání. Svým obsahem se řadí k aktuálním a živým evropským databázím určeným pro široký okruh uživatelů z řad studentů, zaměstnanců, nezaměstnaných, úřadů práce a pro odborníky v oblasti lidských zdrojů, jimž mj. poskytuje informace o požadavcích na výkon jednotlivých povolání nebo údaje potřebné pro tvorbu podnikových katalogů či pro personální řízení. Současně NSP plní úlohu hlavního informačního zdroje pro tvorbu Národní soustavy kvalifikací (NSK).[1]

Ministerstvo práce a sociálních věcí dle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. § 6 zodpovídá za Národní soustavu povolání. Zabezpečením její tvorby a aktualizace je pověřena její přímo řízená organizace Fond dalšího vzdělávání.

Národní soustava povolání je realizována a soustavně aktualizována od roku 2007.

Obsah NSPEditovat

Národní soustava povolání obsahuje:

 1. název a číselné označení povolání vyjádřené kódem,
 2. stručný popis povolání,
 3. pracovní činnosti v povolání,
 4. předpoklady pro výkon povolání, zejména kvalifikační, odborné a zdravotní,
 5. další údaje související s povoláním.

Cílové skupiny NSPEditovat

 • firmy (majitelé malých a středních podniků, HR manažeři)
 • uchazeči o zaměstnání
 • školáci, studenti
 • školní poradci
 • kariérní poradci
 • nezaměstnaní
 • rodiče vracející se z rodičovské dovolené
 • zájemci o další vzdělávání
 • vzdělavatelé
 • Úřad práce (krajské pobočky si dle NSP párují nabídku a poptávku volných prac. míst)
 • orgány státní správy a samosprávy

ReferenceEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat