Nároží

Nároží je obvykle prostor v nejbližším okolí rohu nějaké budovy (budov), který představuje jakousi pomyslnou (nejčastěji pravoúhlou) hranici mezi dvěma různými veřejnými prostranstvími - nejčastěji mezi dvěma ulicemi (třídami, bulváry) nebo mezi ulicí a náměstím (případně parkem, dvorkem, nádvořím, nábřežím apod.). Nároží bývá obvykle vymezeno přilehlými chodníky, ze kterých je zpravidla možný výhled na obě prostranství. Ve městech bývá nárožní objekt často využíván pro provoz různých obchodů a služeb (typicky hospoda "Na Růžku").

Pokud se nároží nachází v místě s vysokým dopravním ruchem, může být narožní chodník opatřen ochranným zábradlím, které zamezuje chodcům k nekontrolovanému vstupu do vozovky v prostoru křižovatky.

Známé nárožní objektyEditovat

OstravaEditovat

PrahaEditovat