Nápověda:Východoasijské jazyky

Ve Wikipedii v některých článcích, kde je to opodstatněné, jsou používány čínské, japonské a korejské znaky. Mnoho počítačů z evropských zemí s operačními systémy v některém z evropských jazyků mohou vyžadovat zvláštní nastavení, aby se tyto znaky zobrazovaly korektně. Nesprávnému zobrazení asijských znaků se také někdy říká mojibake.

Zkontrolujte si stavEditovat

Pokud vidíte čtverečky, otazníky nebo nesmyslná písmena pomíchaná v první části, pak stále ještě nemáte nastavenu podporu pro východoasijské znaky.

ČínštinaEditovat

Toto je text v tradiční čínštině tak, jak se zobrazuje na čínských webových stránkách a ve Wikipedii:

人人生來自由,
在尊嚴和權利上一律平等。
他們有理性和良心,
請以手足關係的精神相對待。

Porovnejte s tímto obrázkem, má vypadat takto:

 

Toto je text ve zjednodušené čínštině tak, jak se zobrazuje na čínských webových stránkách a na Wikipedii:

人人生来自由,
在尊严和权利上一律平等。
他们有理性和良心,
请以手足关系的精神相对待。

Porovnejte s tímto obrázkem, má vypadat takto:

 

JaponštinaEditovat

Toto je japonský text tak, jak se zobrazuje na japonských webových stránkách a na Wikipedii:

すべての人間は、生まれながらにして自由であり、
かつ、尊厳と権利と について平等である。
人間は、理性と良心とを授けられており、
互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。

Porovnejte s tímto obrázkem, má vypadat takto:

 

KorejštinaEditovat

Toto je korejský text tak, jak se zobrazuje na korejských webových stránkách a na Wikipedii:

모든 인간은 태어날 때부터
자유로우며 그 존엄과 권리에
있어 동등하다. 인간은 천부적으로
이성과 양심을 부여받았으며 서로
형제애의 정신으로 행동하여야 한다.

Porovnejte s tímto obrázkem, má vypadat takto:

 

NávodyEditovat

Windows 3.1x, 95, 98, ME and NTEditovat

Pro zobrazení asijských znaků v prohlížeči si stáhněte a nainstalujte Microsoft Global Input Method Editors (IMEs) pro jazyky, které potřebujete. Toto je rozšíření systému, které umožní podporu asijských jazyků ve Windows, pokud používáte Internet Explorer.

Někdy systém nabízí stažení asijských písem při prohlížení stránek v těchto jazycích. Pokud tomu tak není, můžete je stáhnout pomocí těchto podpůrných balíčků.

Windows 2000Editovat

Návody pro Windows 2000

Windows XP a Server 2003Editovat

Při instalaci podpory pro východoasijské jazyky je třeba instalační CD Windows.

Návod pro Windows XP a Server 2003

Totéž víceméně platí i pro Windows XP MCE.

Windows VistaEditovat

Windows Vista podporují východoasijské znaky přímo, takže nemusíte instalovat žádná písma.

Mac OS XEditovat

Ve starších verzích OS X, jako 10.1 se musí instalovat Jazykový kit od Applu pokud chcete číst čínštinu, japonštinu nebo korejštinu na internetu. Tento kit obsahuje software WorldScript, který je sadou scriptů podporujících kódování znakové sadu příslušného jazyka. Pro každý jazyk je třeba jiný script. V ještě starších verzích OS X je obsažen přímo v instalaci.

Jakmile nainstalujete Jazykový kit, vyberte kódovou stránku jazyka, ve kterém chcete vidět internetovou stránku. Buďto v Microsoft IE zvolte View > Encoding nebo v Netscape zvolte View > Character set.

Balíčky s písmy na apple.com

GNOMEEditovat

GNOME podporuje východoasijské znaky přímo. Budete ale muset instalovat příslušná písma.

KDEEditovat

KDE podporuje východoasijské znaky přímo. Budete ale muset nainstalovat balíčky: Japonština: kde-i18n-ja

Debian GNU/LinuxEditovat

Pro zobrazení čínštiny, japonštiny nebo korejštiny musíte instalovat několik balíčků s písmy:

  • tradiční čínština (Big5): ttf-arphic-bkai00mp
  • zjednodušená čínstina (GB): ttf-arphic-gbsn00lp
  • korejština: ttf-baekmuk
  • japonština: ttf-kochi-mincho

Pro některé jazyky existují další alternativní balíčky, ale výše uvedené by měly fungovat. (Po restartu X Windows)

Fedora Core LinuxEditovat

Instalujte příslušné ttfonts balíčky.

Pro Fedora Core 3, jsou to balíčky ttfonts-zh_TW (tradiční čínština), ttfonts-zh_CN (zjednodušená čínština), ttfonts-ja (japonština) a ttfonts-ko (korejština). Např.: 'yum install ttfonts-ko'

Pro Fedora Core 4, 5 a 6, jsou to balíčky fonts-Japanese, fonts-Chinese a fonts-Korean. A příslušný příkaz pro instalaci je

yum install fonts-japanese fonts-chinese fonts-korean

Gentoo LinuxEditovat

Povolení příznaku USE cjk (čínština, japonština, korejština) zlepší podporu východoasijských jazyků, ale není to nutné.

Některé vhodné balíčky písem jsou (kategorie media-fonts) cjkuni-fonts a arphicfonts (han), baekmuk-fonts (hangul), un-fonts (hangul) a kochi-substitute (hirigana/katakana).

např. pro prohlížení čínského textu:

# emerge arphicfonts

Písma UnicodeEditovat

zjednodušená a tradiční čínštinaEditovat

Seznam volně dostupných písem zjednodušené čínštiny
Seznam volně dostupných písem tradiční čínštiny

japonštinaEditovat

Seznam volně dostupných písem japonštiny

korejštinaEditovat

Seznam volně dostupných písem korejštiny