Náměr je elevační úhel, odklon osy hlavně (zpravidla dělostřelecké zbraně) od vodorovné roviny. Udává se ve stupních. Je-li náměr vyšší než 0°, ústí hlavně směřuje nahoru, při náměru nižším než 0° (tzv. deprese) směřuje ústí hlavně dolů. Pro různé druhy zbraní jsou typické různé náměry – např. pro houfnice a minomety je typická nepřímá palba vrchní skupinou úhlů a výrazně balistická dráha střely, zatímco kanóny vedou palbu spodní skupinou úhlů a střela má relativně plochou trajektorii.

Na obrázku je elevační úhel (náměr) označen modře řeckým písmenem θ.

Další interpretace a použití slova náměr editovat

Náměr neboli naměřená hodnota je číselné zobrazení měřené veličiny na daném měřidle. Jako například náměry tepelných hodnot či odečty apod. Náměr je zapisován v číselné pobobě či graficky zaznamenáván do grafu.

V lodní dopravě resp. navigaci je náměr úhel (v rozsahu 0° až 359,5°), jež je sevřen mezi sledovaným objektem a poledníkem (severem), jehož vrcholem je pozice lodi (pozorovatele). Pomocí náměrů prováděných ručním zaměřovacím kompasem lze do mapy zakreslit přímky, tzv. poziční linie a pomocí nich určit polohu plavidla.[1]

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. Jakub Sklenář: Námořní navigace v kostce, 2012, kapitola Náměr v námořní navigaci

Související články editovat