Mykologická lokalita Kněževes

Travnaté plochy s řadou lip před farou na Václavském náměstí, jedno z míst výskytu hub

Mykologická lokalita Kněževes je známá výskytem zhruba 50 druhů hub, především pak několika druhů z čeledi hřibovitých. Rozkládá se přímo v městysi Kněževes (okres Rakovník) na zatravněné ploše náměstí pod lipami.

Historie a forma ochranyEditovat

O ochranu hub v Kněževsi se zasadil v druhé polovině 90. let 20. století ing. Vladimír Bazika CSc. Inspirací se stala hřibová rezervace Stachy v kombinaci s masovým výskytem hřibu koloděje.[1] Později byly objeveny i další druhy. Rezervace není vyhlášena podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ochranu zajišťuje sama obec.

Druhové zastoupeníEditovat

Mnohé z hřibovitých hub jsou mykorhizně vázané na kořeny lip. Nejhojnějším druhem je hřib koloděj, kvůli jehož výskytu začala obec houby chránit. Později se v hojném množství objevil také jinak vzácný hřib kavkazský. V menší míře se vyskytují hřib kovář, hřib červený a hřib dubový.

Krom hřibovitých se vyskytují také různé druhy pečárek, například pečárka zápašná (Agaricus xanthodermus) a pečárka císařská (Agaricus augustus), hnojníky, špičky, pýchavky, holubinky a muchomůrky, například muchochůrka tygorvaná (Amanita pantherina). Objeveno zde bylo celkem 50 druhů vyšších hub.[1]

ReferenceEditovat

  1. a b Kněževes a houby [online]. mestys-knezeves.cz, 2009 [cit. 2012-12-15]. Dostupné online.