Multimediální kontejner

datový kontejner pro mutlimédia

Multimediální kontejner je v informatice typ datového kontejneru, který v jednom počítačovém souboru obsahuje jeden nebo více proudů multimediálních dat. Jeden soubor tak může obsahovat jednu nebo více video stop, zvukové stopy v různých jazycích, několik různých titulků a je zajištěna jejich vzájemná synchronizace. Uživatel si při přehrávání může vybrat, kterou kombinaci multimediálních dat chce použít.

Charakteristika

editovat

Protože v jednom video souboru je potřeba více různorodých dat (obraz, zvuk, titulky, licence, ...), je nutné je nějak vzájemně oddělit a zaznamenat informace, kde se jaká data nacházejí. Pomocné informace se nazývají metadata. Aby s výslednými daty mohly pracovat různé programy, je potřeba význam dat i metadat standardizovat. Standardizací vznikne formát, který je nějak pojmenován a znám pod zkratkou (např. Audio Video Interleave má zkratku AVI, Matroska používá MKV). Zkratka je pak obvykle používána jako přípona souboru, která tento formát dat používá.

Postupem času vnikly šířeji používané formáty, které nazýváme kontejnery (viz článek datový kontejner). Některé kontejnery mohou mít v sobě uloženy pouze omezenou množinu formátů (např. MPEG), jiné jsou tolerantní i k více streamům jednoho typu dat (např. formát Matroska). Kontejner obsahuje pro každý stream identifikátor (například FourCC nebo Codec ID) obsahující informaci o tom, jakým kodekem (např. Xvid) nebo v jakém formátu (HEVC atp.) byl kódován. Tyto informace je možné přečíst například pomocí programů GSpot nebo Video ToolBox.

Pro přehrání jednotlivých kontejnerů používáme tzv. demultiplexer (též demuxer, splitter), který rozdělí datové proudy do různých dekodérů a následně do výstupních zařízení.

Přehled formátů kontejnerů

editovat

Formáty multimediálních kontejnerů

editovat

Některé kontejnery jsou výhradní pro audio:

Některé kontejnery obsahují jen nepohyblivé obrázky:

  • FITS (Flexible Image Transport System)
  • TIFF (Tagged Image File Format)

Další flexibilní kontejnery mohou obsahovat mnoho různých typů audio a video dat a i jiných mediálních dat. Mezi nejpopulárnější patří:

Je mnoho dalších formátů kontejnerů, jako například NUT, MXF, GXF, ratDVD, SVI, DivX Media Format a další.

Externí odkazy

editovat

Související články

editovat