Multiinstrumentalista

hudebník ovládající hru na více nástrojů

Multiinstrumentalista (z latinského multi = mnoho a instrumentum = nástroj) je hudebník, ovládající hru na více nástrojů. Synonymem je označení polyinstrumentalista (z řeckého poly = více či hodně).

Colin Dyall

Není zcela jasné, zda lze za multiinstrumentalistu považovat pouze hudebníka současně ovládajícího hru na více nástrojů různých druhů – rozdělení viz Hudební nástroj – (např. na smyčcové a klávesové) či hudebníka, hrajícího na více nástrojů stejného druhu (např. klavír a cembalo). I když hra na různé nástroje stejného druhu je většinou spojena s různou technikou (ukázkovým příkladem jsou právě klavír a cembalo), je pravděpodobně možné za multiinstrumentalistu považovat pouze hudebníka, ovládajícího různé druhy nástrojů.

Multiinstrumentalisté (příklady) editovat

Externí odkazy editovat