Muflová pec

Muflová pec (angl. Muffle furnace) je pec, ve které je tepelný zdroj oddělen od spalovací komory – tepelně odolné vložky. Vložka (mufle) obvykle sestává ze šamotu. Pec sloužící k tepelnému zpracování kovů a jejich slitin nebo pro přípravu a rafinaci kovů. Používá se také pro spalování průmyslových odpadů, které jsou tekuté (kašovité, pastovité) nebo odpadů, které mění během spalování své skupenství. Příkladem takových odpadů jsou odpady ze zdravotnictví.

Muflová pec k určování minerálních látek
Muflová pec užívaná pro stomatologické odlévání zlata

V muflové peci se nepoužívají rošty, ale ke spalování dochází na podlaze pece v keramické nístěji.

Muflové pece jsou rovněž konstruovány pro laboratorní účely a lze se s nimi setkat třeba ve školních nebo zubních laboratořích (Nabertherm LE 2/11 nebo LE 14/11)

V muflových pecích se spaluje většinou při teplotách v rozmezí přibližně 900 °C až 1500 °C.

Použití rovněž v keramickém a sklářském průmyslu.

Externí odkazyEditovat