Mostní svršek je část mostu, která je uložena na mostní konstrukci.

Kolej na pražcích v kolejovém ložiEditovat

 • Používá se stejných materiálů, jako v upevnění na širé trati. Kolejnice na něm se navrhuje průběžně
 • Kolejové lože v kolejovém loži musí být navrženo ta, aby při jeho strojním čištěním nedoházelo k poškození izolace, či desky vozovky
 • Mocnost lože jev případě betonových pražců 510 mm a případě dřevěných pražců je 450 mm.
 • Mezi obrysem v vnitřním obrysem musí být vůle 30 mm u dna a 50 mm u stěn

Kolej na mostnicíchEditovat

 • Používal se u starších mostních konstrukcí  Je složen z mostnice o rozměrech dřeva 240x240x2400 mm. Vzdálenost mesi osami mostnic nesmí překročit 640 mm.

Kolej na ocelové mostní konstrukciEditovat

 • Prímě uložení koleje na ocelové konstrukci. Výskyt tohoto uložění je velice malý. Kdy se používá na mosty o délce 5 m. Kolejnice je umístěna na žebrové podkladnici. Podkladnice je umístěna na podložce z pryže a pod ní je rozhodová deska a vyrovnávací podložka.  Pokud není plech mostovky v rovině, tak se používá klínová podklažka.

Svršek pozemích komunikacíEditovat

 • Svršek pozemních mostů se nazývá pro název izolační a vozovkové souvrství. Tzn. Vozovkou, která musí mít stejné izolační vlastnosti jako vozovka mimo mostní objekt
 • Musí zajistit:
  • Přenos účinků zatížení od vozidel do mostovky
  • Chránit mostovku před vnějšími vlivy, jako dopravní vlivy, či povětrnostní vlivy
  • Plynulý pohyb vozidel

Skladba vozovky na betonové desceEditovat

 
Mostovka na betonové desce
 1. Obrusná vrstva
 2. Ložná vrstva
 3. Ochranná vrstva
 4. Izolace
 5. Expanzní vložka
 6. Vyrovnávací deska
 7. Betonová deska mostovka

Skladba vozovky na ocelové desceEditovat

 
Mostovka na ocelové desce
 1. Obrusná vrstva
 2. Ložná vrstva
 3. Ochranná vrstva
 4. Izolace
 5. Ocelová deska mostovky
 • Obrusná vrstva – navrhuje se z asfaltového betonu nebo z litého asfaltu
 • Ložná vrstva - z asfaltového betonu nebo z litého asfaltu
 • Ochranná vrstva  - zaručuje ochranu izolace před mechanickým poškozením stroji při pokládaní, Nejčastěji se používá jako litý asfalt, používá se i jako ložní vrstva krytu vozovky.
 • Izolace
  • Betonová deska
   • Skládá se ochranné vložky, lepícího nátěru, izolace, výztužné vložky, adhezní nátěr a penetrační nátěr
  • Ocelová deska
   • Vlastní izolace, adhezní nátěr, nátěr proti korozi
 • Expanzní vložka
  • Slouží  k odvedení vlhkosti, které se nachází pod izolací mimo mostovku
 • Vyrovnávací vrstva
  • Používá se, pokud dodavatel není schopen dodržet dostatečnou rovinnost betonové desky

ReferenceEditovat

 • Přednášky KDS, Univerzita Pardubice, DFJP.