Morleyova věta o kategoričnosti

Morleyova věta o kategoričnosti je jednou z nejdůležitějších vět teorie modelů. Dokázal ji roku 1962 americký matematik Michael Darwin Morley ve své disertační práci s názvem „Categoricity in Power“. Tuto větu později zobecnil Saharon Shelah.

Znění věty editovat

Kategorická teorie editovat

Řekneme, že teorie T je kategorická v kardinalitě   ( -kategorická), jsou-li každé dva modely T mohutnosti   izomorfní.

Morleyova věta pro spočetný jazyk editovat

Původní znění Morleyovy věty z roku 1962 je následující:

Nechť T je teorie v jazyce spočetné kardinality a nechť T je kategorická v nějaké nespočetné kardinalitě. Pak je T kategorická v každé nespočetné kardinalitě.

Shelahovo zobecnění pro libovolný jazyk editovat

Saharon Shelah zobecnil původní Morleyovu větu i na teorie s nespočetným jazykem:

Nechť T je teorie v jazyce kardinality   a nechť T je kategorická v nějaké kardinalitě  . Pak T je kategorická v každé kardinalitě  .

Příklady editovat

  • Teorie algebraicky uzavřených těles dané charakteristiky p (p=0 nebo prvočíslo) je kategorická v kardinalitě   (viz funkce alef), tedy je podle Morleyovy věty kategorická v každé nespočetné kardinalitě,  -kategorická však není.
  • Teorie čisté rovnosti je kategorická ve všech (včetně konečných) kardinalitách.
  • Teorie hustého lineárního uspořádání bez konců je  -kategorická, ale není kategorická v žádné nespočetné kardinalitě.
  • Stejně tak teorie v jazyce obsahujícím jediný unární predikátový symbol E s axiomy „existuje nekonečně mnoho x takových, že E(x)“, „existuje nekonečně mnoho x takových, že  “ je  -kategorická, ale není kategorická v žádné nespočetné kardinalitě.

Vlastnosti kategorických teorií editovat

Související články editovat