Modul:Wikidata/Dokumentace

Hlavní modul pro práci s daty na Wikidatech. Jeho základ byl převzat z test2wiki:Module:Wikidata, postupně je rozšiřován o nové funkce.

Modul je rozdělen do submodulů:

Viz též seznam šablon, které tento modul využívají.

PoužitíEditovat

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Wikipedie:Wikidata/Přebírání do infoboxů.

Do šablony vložte {{#invoke:Wikidata|funkce|parametry = jako v šablonách}}.

Parametry a funkce označené hvězdičkou (*) nejsou plně podporované a není zatím doporučeno je využívat. Naopak parametry či funkce označené křížkem (†) jsou zastaralé a mohou být v brzké době odstraněny.

Přehled všech funkcí a parametrů
Funkce Popis funkce Parametr Povinný Popis parametru
formatStatements získá data, vybere tvrzení, přefiltruje, seřadí a zformátuje jejich hodnoty a vrátí jejich seznam id ne identifikátor položky (písmeno „q“ následované číslicemi) nebo vlastnosti (písmeno „p“ následované číslicemi) na Wikidatech, jejíž data se mají získat pro další práci s nimi (implicitně je to položka propojená s danou stránkou)
of ne identifikátor vlastnosti na Wikidatech (písmeno „p“ následované číslicemi), ze kterého se získá entita, kterou modul skutečně využije, tak, že se použije první nejlepší hodnota vlastnosti
page ne název stránky, jejíž položka se má použít pro získání údajů
wiki ne zkratka projektu (např. enwiki), z něhož uvedená stránka pochází
property ano identifikátor vlastnosti na Wikidatech (písmeno „p“ následované číslicemi), jejíž hodnoty se mají zformátovat a zobrazit
addlink ne pokud je „true“, na konci dat z repozitáře se objeví (e) odkazující přímo na vlastnost
addclass ne pokud je „false“, potlačí obalení údajů CSS třídou (používat jen ve výjimečných případech)
value-formatter ne submodul modulu Wikidata/Formatters (jeho podstránka), která se použije pro formátování hodnot, pokud výchozí submodul není vyhovující (seznam, návod)
limit ne maximální počet hodnot, které se v seznamu zobrazí
rank ne nutné postavení hodnoty v rámci tvrzení;
může být all – použijí se všechna tvrzení; best – použijí se buď pouze tvrzení, která mají preferované postavení, nebo pouze ta s normálním postavením, pokud žádné preferované není; valid (implicitní) – použijí se jak preferovaná, tak normálně postavená tvrzení; preferred, normal, deprecated – použijí se pouze tvrzení s odpovídajícím postavením
withtarget ne hodnota, jíž mají nabývat hledaná tvrzení (užitečné zejména pro funkce getCount a getQualifier)
withqualifier ne identifikátor vlastnosti na Wikidatech (písmeno „p“ následované číslicemi), která musí být přiřazena dané hodnotě v tvrzení jako vymezení
withqualifiervalue ne hodnota, jíž má nabývat vlastnost vymezení daná parametrem „withqualifier“
withoutqualifier ne identifikátor vlastnosti na Wikidatech (písmeno „p“ následované číslicemi), která nesmí být přiřazena dané hodnotě v tvrzení jako vymezení
withoutqualifiervalue ne hodnota, jíž nemá nabývat vlastnost vymezení daná parametrem „withoutqualifier“
withunit ne identifikátor položky na Wikidatech
withlabel*
withsitelink*
withlang ne kód jazyka, ve kterém mají být hodnoty jednojazyčného textu
date ne datum ve formátu YYYY-MM-DD nebo „#now“ (dnešní datum), ke kterému mají být tvrzení platná
sort ne způsob, jakým změnit implicitní pořadí jednotlivých hodnot; hodnota parametru odpovídá čárkou odděleným podstránkám modulu Wikidata/Sorters
invert ne pokud je „true“ a je zadán způsob řazení („sort“), řazení bude sestupné, nikoliv výchozí vzestupné
pattern ne pokud je typ hodnoty řetězec, je toto vzor pro zformátování, přičemž „$1“ nahrazuje daný řetězec
autoformat ne pokud je „true“ a typ hodnoty řetězec, modul se na stránce dotyčné vlastnosti pokusí najít náhradu za pattern (URL pro zformátování (P1630)) a aplikuje ji
precision ne přizpůsobení formátu časových údajů (pokud je skutečná přesnost nižší, formát se přizpůsobí jí); 11 – 3. srpna 2022, 10 – srpen 2022, 9 – 2022 atd.
somevalue ne pokud je vyplněný, modul bude zobrazovat i speciální hodnotu „neznámá hodnota“ s tímto textem
novalue ne pokud je vyplněný, modul bude zobrazovat i speciální hodnotu „bez hodnoty“ s tímto textem
showqualifier ne čárkou oddělené identifikátory vlastností na Wikidatech (písmeno „p“ následované číslicemi nebo „time“), které se zobrazí v závorce za hodnotou, pokud jsou dané hodnotě jako vymezení přiřazeny
showsource ne pokud je „true“, k datům z repozitáře se přidají reference
max_ref ne maximální počet referencí, které se mají zobrazit
showmore ne pokud je hodnota „true“, tak se v případě, že existuje více hodnot, než kolik povoluje limit, zobrazí na konci jejich seznamu text „… více na Wikidatech“ s odkazem přímo na vlastnost
list ne pokud je hodnota „ul“ nebo „ol“, hodnoty budou vráceny jako HTML seznam („ol“ – číslovaný, „ul“ – odrážkový)
separator ne znaky, jimiž se v seznamu oddělí jednotlivé hodnoty, kromě předposlední a poslední (implicitně čárka, neplatí pro HTML seznam)
conjunction ne znaky, jimiž se v seznamu oddělí předposlední a poslední hodnota (implicitně spojka „a“, neplatí pro HTML seznam)
qualifiers ... ne takto uvozený argument (např. „qualifiers precision“) bude použit pro výběr a formátování vymezení
showtargetdata* ne podobné jako „showqualifier“, ovšem data se místo z vymezení získávají z cílové položky
targetdate* ne podobné jako „date“, vztahuje se k údajům cílové položky
formatStatementsFromLua funkce, kterou používají pouze jiné moduly a která je jinak shodná s formatStatements entity ne tabulka s entitou, s níž má modul pracovat
getSitelink vrátí odkaz na článek daného projektu site / první nepojmenovaný ne zkratka projektu (implicitně „cswiki“)
pattern ne vzor pro zformátování odkazu, kde „$1“ je název odkazovaného článku (implicitně „$1“)
id ne identifikátor položky (písmeno „q“ následované číslicemi) nebo vlastnosti (písmeno „p“ následované číslicemi) na Wikidatech, jejíž data se mají získat pro další práci s nimi (implicitně je to položka propojená s danou stránkou)
of ne identifikátor vlastnosti na Wikidatech (písmeno „p“ následované číslicemi), ze kterého se získá entita, kterou modul skutečně využije, tak, že se použije první nejlepší hodnota vlastnosti
page ne název stránky, jejíž položka se má použít pro získání údajů
wiki ne zkratka projektu (např. enwiki), z něhož uvedená stránka pochází
addclass ne pokud je „true“, odkaz bude obalen CSS třídou
getLabel vrátí štítek položky v daném jazyce lang ne zkratka jazyka (implicitně „cs“)
id ne identifikátor položky (písmeno „q“ následované číslicemi) nebo vlastnosti (písmeno „p“ následované číslicemi) na Wikidatech, jejíž data se mají získat pro další práci s nimi (implicitně je to položka propojená s danou stránkou)
of ne identifikátor vlastnosti na Wikidatech (písmeno „p“ následované číslicemi), ze kterého se získá entita, kterou modul skutečně využije, tak, že se použije první nejlepší hodnota vlastnosti
page ne název stránky, jejíž položka se má použít pro získání údajů
wiki ne zkratka projektu (např. enwiki), z něhož uvedená stránka pochází
addclass ne pokud je „true“, štítek bude obalen CSS třídou
getDescription vrátí popisek položky v daném jazyce lang ne zkratka jazyka (implicitně „cs“)
id ne identifikátor položky (písmeno „q“ následované číslicemi) nebo vlastnosti (písmeno „p“ následované číslicemi) na Wikidatech, jejíž data se mají získat pro další práci s nimi (implicitně je to položka propojená s danou stránkou)
of ne identifikátor vlastnosti na Wikidatech (písmeno „p“ následované číslicemi), ze kterého se získá entita, kterou modul skutečně využije, tak, že se použije první nejlepší hodnota vlastnosti
page ne název stránky, jejíž položka se má použít pro získání údajů
wiki ne zkratka projektu (např. enwiki), z něhož uvedená stránka pochází
addclass ne pokud je „true“, popisek bude obalen CSS třídou
getAliases vrátí aliasy položky v daném jazyce lang ne zkratka jazyka (implicitně „cs“)
limit ne maximální počet aliasů, který se má zobrazit
id ne identifikátor položky (písmeno „q“ následované číslicemi) nebo vlastnosti (písmeno „p“ následované číslicemi) na Wikidatech, jejíž data se mají získat pro další práci s nimi (implicitně je to položka propojená s danou stránkou)
of ne identifikátor vlastnosti na Wikidatech (písmeno „p“ následované číslicemi), ze kterého se získá entita, kterou modul skutečně využije, tak, že se použije první nejlepší hodnota vlastnosti
page ne název stránky, jejíž položka se má použít pro získání údajů
wiki ne zkratka projektu (např. enwiki), z něhož uvedená stránka pochází
showmore ne jako u formatStatements
list ne
separator ne
conjunction ne
getBadges vrátí štítek odznaku přiřazeného danému odkazu na článek site ano zkratka projektu
id ne identifikátor položky (písmeno „q“ následované číslicemi) nebo vlastnosti (písmeno „p“ následované číslicemi) na Wikidatech, jejíž data se mají získat pro další práci s nimi (implicitně je to položka propojená s danou stránkou)
of ne identifikátor vlastnosti na Wikidatech (písmeno „p“ následované číslicemi), ze kterého se získá entita, kterou modul skutečně využije, tak, že se použije první nejlepší hodnota vlastnosti
page ne název stránky, jejíž položka se má použít pro získání údajů
wiki ne zkratka projektu (např. enwiki), z něhož uvedená stránka pochází
getCount vrátí počet tvrzení podle daných kritérií všechny parametry pro filtrování
getCurrentId vrátí id položky, se kterou je stránka propojena
getId Vrátí id položky propojené se zadanou stránkou. Není-li propojená a jedná se o přesměrování, následuje jej (i rekurzivně). Nepodaří-li se, zkusí další stránky, pokud jich bylo zadáno víc. Nedostane-li parametry přímo, zpracuje parametry předané volající šabloně. první, druhý, ... nepojmenovaný ne název stránky na dané wiki (implicitně aktuální stránka)
wiki ne zkratka projektu (např. enwiki), z něhož uvedená stránka pochází
getRawValue použije stejná kritéria jako formatStatements, ovšem vrátí strojově čitelný (nezformátovaný) údaj všechny parametry pro filtrování
field ne pokud je typ hodnoty souřadnice, toto je její část, která se zobrazí; jedno z „latitude“, „longitude“, „precision“ a „globe“
getRawValueFromLua jako getRawValue, pro použití v jiném modulu entity ne tabulka s entitou, s níž má modul pracovat
getQualifier vrací hodnoty vymezení nalezeného tvrzení qualifier ano vlastnost vymezení, jejíž hodnoty mají být vráceny
qualifiers ... ne takto uvozený argument (např. „qualifiers withlang“) bude použit pro výběr (při filtrování) vymezení
stejné jako u funkce formatStatements
getRawQualifier aplikuje chování funkce getRawValue na getQualifier stejné jako u funkce getQualifier
formatEntity lokalizuje položku zadanou pomocí jejího identifikátoru (pokusí se vytvořit lokální odkaz a zobrazit štítek) id ne id položky, která se má zformátovat (jinak id položky, se kterou je stránka propojena)
entityExists zjistí, zda entita (položka, vlastnost atd.) s daným identifikátorem existuje (přesměrování se považuje za existující) id / první nepojmenovaný ano id položky, jejíž existenci zjišťujeme
ifexpr ne pokud je „true“, negativní hodnota bude vrácena jako „0“, jinak (výchozí chování) jako prázdný řetězec (užitečné, pokud ve wikitextu používáme funkci #ifexpr:, a ne #if:)
isValidEntityId zjistí, zda zadaný řetězec je platný identifikátor entity (položky, vlastnosti atd.) id / první nepojmenovaný ano řetězec, jehož validitu testujeme
ifexpr ne jako u entityExists
dumpWikidataEntity zobrazí entitu v čitelné podobě, užitečná pro ladění a zavádění nových funkcí, nepoužívá se v šablonách nebo článcích id ne identifikátor položky (písmeno „q“ následované číslicemi) nebo vlastnosti (písmeno „p“ následované číslicemi) na Wikidatech, jejíž entita se zobrazí (implicitně je to položka propojená s danou stránkou)