Modifikace

rozcestník na projektech Wikimedia

Modifikace (z lat. modus, míra, způsob a facere, dělat) znamená obecně změnu, úpravu nebo variantu.

Ve speciálním významu
  • změnu nebo proměnu:
  • variantu struktury chemické látky:
    • Alotropie – schopnost prvku vyskytovat se ve více strukturních formách
    • Polymorfie – schopnost látky krystalovat ve více krystalových strukturách
  • určitou verzi, variantu typu u výrobku nebo standardu
Viz také