Mocnost (geologie)

tloušťka geologické vrstvy

Mocnost je kolmá vzdálenost mezi spodní a svrchní vrstevní plochou geologického tělesa, které má zhruba deskovitý tvar.[1]

Pravá (1) a nepravá (2) mocnost vrstvy a její úklon (3)

Pojem editovat

Mocnost je nezávislá na prostorové orientaci vrstvy. Rozlišuje se pravá (dle definice, zkratka m) a nepravá mocnost (m´), kde platí:.[1]

m = m´ × cos (αβ * cos γ), přičemž α je úklon tělesa, β sklon vrtu a γ úhel mezi směrem průsečnice a spádnice tělesa

Jde o běžně zavedený termín především ve stratigrafii pro sedimentárních horniny, ale i pro jiné typy hornin.[2]

Hornictví editovat

V hornictví se používá dalších termínů jako mocnost dobývání, což představuje část uhelné sloje, kterou je možno v místních podmínkách vytěžit,[3] a parametr mocnosti.[1]

Reference editovat

  1. a b c RENÉ, Miloš. Aktuální problémy geologie 3 [online]. Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR v.v.i., 2007 [cit. 2015-12-11]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-12-22. 
  2. MRLINA, J. Lze ještě objevit neznámý vulkán v Českém masívu? Geofyzikální inspirace. [online]. Geofyzikální ústav AV, 2007-09-22 [cit. 2015-12-12]. Dostupné online. 
  3. Vševěd, encyklopedie v pohybu. Abecední rejstřík: mo… [online]. Netpoint, s.r.o., 2005, rev. 2011 [cit. 2015-12-11]. Dostupné online.