Mobilní operátor

poskytovatel telekomunikačních služeb

Mobilní operátor (MNO) je telefonní společnost, která svým zákazníkům poskytuje mobilní telefonní služby. Aby firma mohla tyto služby nabízet, musí zpravidla od státu získat (koupit) licenci.

Operátor mobilní sítě (OMS), nebo také operátor mobilních telefonů (nebo jednoduše mobilní operátor nebo operátor), dále provozovatel telekomunikačních služeb (PTS), provozovatel bezdrátového připojení nebo telekomunikační společnost – to jsou typy označení telefonní společnosti, která zajišťuje služby uživatelům mobilních telefonů.

Dříve než provozovatelé mobilních sítí mohou v dané zemi nabízet své služby zákazníkům, musí od telekomunikačního úřadu obdržet povolení vysílacího spektra služeb. Přesné spektrum služeb povolené telekomunikačním úřadem závisí na použitých technologií mobilních telefonů, které se provozovatel sítě chystá využívat. Například u technologie Globálního Systému Mobilních komunikací (GSM) musí operátor sítě obdržet frekvenční rozsah GSM. Telekomunikační úřad přidělí vybrané spektrum služeb pomocí různých metod, avšak nejběžnější metodou přidělování spektra je aukce. Aukčním systémem byla v nedávné době[kdy?] v Evropě a Indii (pouze 3G v Indii) přidělena licence ke službě 3G a WiMAX.

Aby mohl provozovatel sítě poskytovat své služby, musí mít k dispozici nezbytná zařízení, mezi něž především patří síťový rádio vysílač a síťové jádro. Navíc musí mít provozovatel sítě k dispozici další základnu služeb, jakými jsou např. voicemail a SMS centrum, dále vyúčtovací systém a Systém řízení zákaznických vztahů (CRM).

Mobilní operátoři jsou upraveni zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.[1] Novela tohoto zákona přijatá v roce 2014 výrazně oslabila práva zákazníků mobilních operátorů, především těch, kteří nejsou spotřebiteli.[2]

Virtuální operátoři

editovat
Na tuto kapitolu je přesměrováno heslo Virtuální mobilní operátor.

V poslední době se po celém světě rozvíjí nová skupina mobilních operátorů, kteří nemají vlastní mobilní síť ani infrastrukturu. Takovéto operátory nazýváme virtuálními. Hlavním specifikem virtuálních operátorů je, že nevlastní licenci na provozování mobilních sítí. Přístup k síti si musí zakoupit od plnohodnotného mobilního operátora (MNO). Virtuální operátoři se dělí na několik typů podle závislosti na hostitelském mobilním operátorovi (MNO).

Provozovatelé mobilních sítí mohou také fungovat na principu operátorů virtuálních sítí MVNO, a to v případech, kdy nemají své vlastní pokrytí v daném geografickém regionu. Tento typ provozování sítě se obecně nazývá Mezinárodní roaming. Operátor například může vlastnit povolení na danou službu, avšak je pro něj výhodnější použít jiného operátora, který již v jiné zemi funguje, na tomto principu fungoval např. operátor Meteor, který využívá v Irsku k šíření svých služeb Vodafone Czech Republic. Dalším důvodem využívání jiných operátorů může být, že daný operátor nevlastní určitou vysílací frekvenci (například ve Velké Británii operátor sítě 3 používá síť Orange k službám 2G).

Mobile virtual network operator (MVNO)

editovat

Mobile virtual network operator (MVNO) je nejtypičtějším zástupcem virtuálních operátorů. Mobilní služby poskytuje rovnou koncovým zákazníkům. MVNO dále dělíme podle míry závislosti na hostitelském mobilním operátorovi.

 • MVNO typu Branded reseller (popř. Branded sales partner) je typ virtuálního operátora, který je na svém domovském MNO nejzávislejší. Samotný MVNO zajišťuje jen podporu prodeje, značku a marketing. Smlouva se uzavírá přímo s hostitelským MNO. MVNO je tedy pouze přeprodejcem služeb MNO, sám služby pro zákazníky nedefinuje. Takovýto typ modelu virtuálního operátora je vhodný zejména pro společnosti s velkou marketingovou silou a širokou masou potenciálních klientů (např. vydavatelství). S tímto typem MVNO se můžeme setkat i v Česku. Typickými branded resellery jsou například BLESKMobil v síti O2 Czech Republic, Mobil.CZ u T-Mobile Czech Republic a Studentfone u Vodafone Czech Republic. Podíl branded resellerů je mezi virtuálními operátory v Evropě zhruba 24%.

Specifickou skupinou mezi Branded resellery jsou obchodní (většinou nízkonákladové) značky mobilních operátorů. V tomto případě jde o formu branded resellera, kdy si marketing dělá ta samá firma, která poskytuje přístup k síti a definuje služby pro zákazníky. V českých podmínkách jde o Kaktus u T-Mobilu a Oskartu u Vodafone Czech Republic.

 • Střední MVNO je typ virtuálního operátora, který na rozdíl od Branded resellera definuje pro zákazníka konečné služby, většinou si také sám zajišťuje služby back office. Přístup do sítě a služby s přidanou hodnotou mu jsou zajištěny buď ze strany MNO nebo Mobile Virtual Network Enablera (MVNE). Tento typ je v Evropě i v Česku nejrozšířenější.
 • Plnohodnotný (popř. komplexní) MVNO je typ virtuálního operátora, který je nejméně závislý na svém hostitelském mobilním operátorovi. Od MNO nakupuje prakticky jen přístup k síti. V Česku patří mezi plnohodnotné MVNO například Mobil od ČEZ (v síti O2), Centropol Telecom (v síti Vodafone Czech Republic) nebo SAZKAmobil (též v síti Vodafone Czech Republic).[3]

Mobile Virtual Network Enabler (MVNE) a Mobile Virtual Network Agregator (MVNA)

editovat

Mobile Virtual Network Enabler (MVNE) je plnohodnotný virtuální operátor, který nakupuje od MNO přístup a na velkoobchodní bázi dále mobilní služby nabízí většinou ekonomicky slabším zájemcům o provozování MVNO. MVNE tedy vytváří z několika až z desítek menších subjektů jeden velký a má tak lepší vyjednávací podmínky u MNO. Pro malé MVNO je také lepší nakupovat služby od MVNE z důvodu nižší finanční náročnosti. MVNE také pro některé partnerské MVNO zajišťuje další služby (např. bilingové) pro zákazníky. Typickými MVNE v Česku jsou GTS (v síti T-Mobile Czech Republic) a Quadruple (v síti Vodafone Czech Republic Czech Republic).

Podobnou skupinou virtuálních operátorů jsou virtuální mobilní agregátoři (MVNA). Jedinými rozdíly je to, že většinou fungují jako pouzí přeprodejci nebo nabízejí méně doplňkových služeb než MVNE a také, že mohou nakupovat služby od MVNE (v Česku např. 99 Mobile, který nakupuje služby od GTS). MVNA často provozují i maloobchodní služby. Mezi české MVNA patří zejména 99 Mobile v síti T-Mobile Czech Republic a DH Telecom v síti Vodafone Czech Republic Czech Republic (zároveň provozuje maloobchodní služby pod značkou OpenCall).[4]

Mobilní operátoři v České republice

editovat

První veřejně dostupná mobilní síť v Česku byla spuštěna 12. září 1991 (operátor Eurotel, využívala analogový standard NMT).[5] V roce 1996 byl zahájen provoz GSM sítě, NMT síť byla definitivně vypnuta v roce 2006.[5]

V roce 2021 působí v České republice operátoři O2 Czech Republic, T-Mobile Czech Republic a Vodafone Czech Republic a Nordic Telecom. V roce 2019 byly celkové tržby 82,4 miliard Kč (O2 38,8, T-Mobile 28,3, Vodafone 15,3) a zisk 19 miliard Kč (O2 5,5, T-Mobile 12, Vodafone 1,46).[6][7][8] Nordic Telecom není skutečným plošným operátorem jako zbývající tři operátoři. Zaměřuje se na sítě 5G a pokrytí hustých aglomerací (poskytuje pevný bezdrátový Internet). Přesto lze koupit jeho SIM kartu, která využívá národní roaming společné sítě O2/T-Mobile.

Pořadí Operátor Technologie Počet zákazníků v roce 2020
Vstup na trh
1. O2 Czech Republic NMT, GSM, UMTS, CDMA, LTE 5 968 tisíc[9] 12. září 1991 (síť NMT),
1. července 1996 (síť GSM)[10]
2. T-Mobile Czech Republic GSM, UMTS, LTE 6 178 tis.[11] 30. září 1996 (síť GSM)[10]
3. Vodafone Czech Republic GSM, UMTS, LTE 3 989 tis.[12] (rok 2019) 1. března 2000 (síť GSM)[10]
4. Nordic Telecom CDMA, LTE 108 197[13] 14. května 2007 (síť CDMA)[14]

Telefonní předvolby

editovat

Po 15. lednu 2006, kdy byla zavedena přenositelnost mobilních čísel, tyto předvolby tedy už nemusí platit, pokud majitel čísla přestoupil k jinému operátorovi.

Seznam virtuálních operátorů

editovat
Název Vlastník Využívá sítě Vstup na trh Typ virtuálního operátora
3ton.eu[15] 3ton s.r.o. T-Mobile Czech Republic 20141120a20. listopadu 2014[16] MVNO přes přeprodejce (MVNE)
4 M Rožnov[15] 4 M Rožnov spol. s r. o. Vodafone Czech Republic ?? MVNO
99mobile[15] MAXPROGRES mobile T-Mobile Czech Republic 20130531a31. května 2013[17] MVNO přes přeprodejce (MVNE)/MVNA
Abiotel[18][15] Libor Kiner Vodafone Czech Republic ? MVNO přes přeprodejce (MVNE)
AIM Mobil[15] SMART Comp. a.s. T-Mobile Czech Republic 20130827a27. srpna 2013[19] MVNO přes přeprodejce (MVNE)
Aligator Telecom[15] ALIGATOR TELECOM s.r.o. T-Mobile Czech Republic ?? MVNO
Aqua Mobil[15] AQUA, a.s. Vodafone Czech Republic 20131216a16. prosince 2013[20] MVNO přes přeprodejce (MVNE)
Axfone Axfone s.r.o. T-Mobile Czech Republic podzim 2013?[21] MVNE
Azor Mobil AZOR s.r.o. T-Mobile Czech Republic 20140318a18. března 2014[22] MVNO přes přeprodejce (MVNE)
BLESKMobil CZECH NEWS CENTER O2 Czech Republic 20121107a7. listopadu 2012[23] Branded reseller MVNO
BrnkačkaTEL Petr Kadaník T-Mobile Czech Republic 20140501a1. května 2014[24] MVNO přes přeprodejce (MVNE)
BTS Mobil Robert Kadlec T-Mobile Czech Republic únor 2014[25] MVNO přes přeprodejce (MVNE)
CallPro IBG-NET s.r.o T-Mobile Czech Republic září 2013[26] MVNO přes přeprodejce (MVNE)
CDT-MOBIL ČD – Telematika a.s. Vodafone Czech Republic srpen 2013?[27] MVNE přes další MVNE
Centropol Telecom Centropol Vodafone Czech Republic 20130909a9. září 2013[28] Plnohodnotný MVNO
Connectica Radek Vymazal T-Mobile Czech Republic 20130801a1. srpna 2013[29] MVNO přes přeprodejce (MVNE)
COOP Mobil COOP Mobil Vodafone Czech Republic 20131101a1. listopadu 2013[30] MVNO přes přeprodejce (MVNE)
Corasta CORASTA s.r.o. Vodafone Czech Republic říjen 2013[31] MVNO přes přeprodejce (MVNE)
Dragon Dragon Internet T-Mobile Czech Republic 20131001a1. října 2013[32] MVNO přes přeprodejce (MVNE)
Emea Telecom EMEA s.r.o. ?? 20140220a20. února 2014[33] Plnohodnotný MVNO?
Emtéčko Moraviatel a.s. O2 Czech Republic červenec 2014[34] Plnohodnotný MVNO?
EriMobile Český bezdrát Vodafone Czech Republic 20140418a18. dubna 2014[35] Plnohodnotný MVNO
Euro Operátor EURO OPERATOR a.s. Vodafone Czech Republic 20131021a21. října 2013[36] MVNO přes přeprodejce (MVNE)
Fast Mobile Fast Communication T-Mobile Czech Republic 20140101a1. ledna 2014[37] MVNO přes přeprodejce (MVNE)
FAYN FAYN Telecommunications Vodafone Czech Republic 20130812a12. srpna 2013[38] MVNO přes přeprodejce (MVNE)
GoMobil TERMS a.s. T-Mobile Czech Republic 20130531a31. května 2013[39] MVNO přes přeprodejce (MVNE)
GTS T-Mobile T-Mobile Czech Republic 20130514a14. května 2013[40] MVNE/MVNO pro firmy
ha-loo mobil ha-vel T-Mobile Czech Republic 20130617a17. června 2013[41] MVNO přes přeprodejce (MVNE)
CHACHARMOBIL (Investcon mobil) Investcon mobil s.r.o. T-Mobile Czech Republic? 20140901a1. září 2014[42] MVNO přes přeprodejce (MVNE)?
Kaktus T-Mobile T-Mobile[43] 20131008a8. října 2013[44] Obchodní značka MNO
Klokanmobil Idar, s.r.o. Vodafone Czech Republic 20131101a1. listopadu 2013[45] MVNO přes přeprodejce (MVNE)
KT mobil Kabelová televize CZ Vodafone Czech Republic 20130901a1. září 2013[46] MVNO přes přeprodejce (MVNE)
Lama mobile Lama Energy Group Vodafone Czech Republic 20131118a18. listopadu 2013[47] Plnohodnotný MVNO
Levná simka Massive Circle s.r.o. T-Mobile Czech Republic 20150201a1. února 2015[48] MVNO přes přeprodejce (MVNE)
L-TEL Martin Rybníček T-Mobile Czech Republic[49] 20130701a1. července 2013 MVNO přes přeprodejce (MVNE)
MATERNA MATERNA Communications Vodafone Czech Republic říjen 2013?[50] MVNE
Metronet METRONET s.r.o. T-Mobile Czech Republic 20131101a1. listopadu 2013[51] MVNO přes přeprodejce (MVNE)
Mikrotech Mikrotech s.r.o. Vodafone Czech Republic říjen 2013[52] MVNO přes agregátora (MVNA)
Mobil.cz (Óčko Mobil) MAFRA T-Mobile Czech Republic 20130513a13. května 2013[53] Branded reseller MVNO
MOBIL21 IPEX T-Mobile Czech Republic po 29. červenci 2013[54] Partnerská síť více MVNO přes přeprodejce (MVNE)
Mobil od ČEZ ČEZ Prodej O2 Czech Republic 20131015a15. října 2013[55] Plnohodnotný MVNO
MobilPhone.cz Zefina Praha s.r.o. T-Mobile Czech Republic? 20140301a1. března 2014[56] MVNO přes přeprodejce (MVNE)
Nej Mobil Nej TV a.s. T-Mobile Czech Republic 20131015a15. října 2013[57] MVNO přes přeprodejce (MVNE)
NETBOX Mobil SMART Comp. T-Mobile Czech Republic[58] 20130827a27. srpna 2013[19] MVNO přes přeprodejce (MVNE)
Odorik miniTEL T-Mobile Czech Republic 20130822a22. srpna 2013[59] MVNO přes přeprodejce (MVNE)
One Mobile One Mobile Česká republika T-Mobile Czech Republic říjen? 2013[60] MVNO přes přeprodejce (MVNE)
Oskarta Vodafone Czech Republic Vodafone Czech Republic 1. prosince 2013[61] Obchodní značka MNO
OtavaNet OtavaNet s.r.o. T-Mobile Czech Republic 20130901a1. září 2013[62] MVNO přes přeprodejce (MVNE)
OpenCall DH Telecom Vodafone Czech Republic
O2 Czech Republic[63]
20130902a2. září 2013[64] Plnohodnotný MVNO
Palmafone PALMAFONE, a.s. T-Mobile Czech Republic 20131211a11. prosince 2013[65] MVNO přes přeprodejce (MVNE)
Plus4U Plus4U Mobile s.r.o. T-Mobile Czech Republic 20140315a15. března 2014[66] MVNO přes přeprodejce (MVNE)
PODA Mobil PODA a.s. T-Mobile Czech Republic 20131014a14. října 2013[67] MVNO přes přeprodejce (MVNE)
PRE Mobil Pražská energetika T-Mobile Czech Republic ?[68] Plnohodnotný MVNO?
Private Mobile Private Mobile a.s. Vodafone Czech Republic 20140113a13. ledna 2014[69] MVNO přes agregátora (MVNA)
První mobil První mobil s.r.o. T-Mobile Czech Republic 20141027a27. října 2014[70] MVNO přes přeprodejce (MVNE)
PsMobil Petr Šerý T-Mobile Czech Republic ?[71] MVNO přes přeprodejce (MVNE)
Quadruple (Q-CZ) Quadruple a.s. Vodafone Czech Republic 20130701a1. července 2013[72] MVNE
Relax Mobil BEI Multimedia Interactive T-Mobile Czech Republic 20130627a27. června 2013[73] MVNO přes přeprodejce (MVNE)
Reptil World of reptil s.r.o. T-Mobile Czech Republic leden 2014[74] MVNO přes přeprodejce (MVNE)
reteMOBILE RETE internet O2 Czech Republic leden 2014?[75] Plnohodnotný MVNO?
RIGHT Mobile RIGHT POWER SERVICES T-Mobile Czech Republic 20140401a1. dubna 2014?[76] MVNO přes přeprodejce (MVNE)
RWE Mobil RWE T-Mobile Czech Republic 20131202a2. prosince 2013[77] MVNO přes přeprodejce (MVNE)
Sazkamobil SAZKA Telecommunications a.s. Vodafone Czech Republic 20140218a18. února 2014[78] Plnohodnotný MVNO
Sevencall Vole-j.cz s.r.o. T-Mobile Czech Republic říjen 2013[79] MVNO přes přeprodejce (MVNE)
Skyfone Ladislav Němec Vodafone Czech Republic 20140101a1. ledna 2014[80] MVNO přes přeprodejce (MVNE)
StarTEL Starnet[81] T-Mobile Czech Republic 20130805a5. srpna 2013[82] MVNO přes přeprodejce (MVNE)
Šlágr Mobil BEI MULTIMEDIA INTERACTIVE T-Mobile Czech Republic srpen 2014[83] MVNO přes přeprodejce (MVNE)
Telestica Telestica Czech Republic T-Mobile Czech Republic 20130918a18. září 2013[84] MVNO přes přeprodejce (MVNE)
Tesco Mobile Tesco Mobile ČR O2 Czech Republic 20130529a29. května 2013[85] Joint venture podnik s MNO
VietCall DRYDEN DH Telecom (Vodafone Czech Republic) 20130815a15. srpna 2013[86] MVNO přes agregátora (MVNA)
Vinatel VINATEL s.r.o. O2 Czech Republic 2014 [87] Plnohodnotný MVNO?
Voocall Canistec T-Mobile Czech Republic 20130701a1. července 2013[88] MVNO přes přeprodejce (MVNE)
WIA mobil WIA spol. s r.o. Vodafone Czech Republic 20131106a6. listopadu 2013[89] Plnohodnotný MVNO
Žlutá simka TVNET Vodafone Czech Republic 20130813a13. srpna 2013[90] MVNO přes přeprodejce (MVNE)

Reference

editovat
 1. Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích). [cit. 2014-10-21]. Dostupné online.
 2. PETERKA, Jiří. Malý krok pro operátory, ale velký problém pro jejich zákazníky. Lupa.cz [online]. 29. 9. 2014 6:30. Dostupné online. ISSN 1213-0702. 
 3. http://www.mobinfo.cz/kdo-je-vlastne-virtualni-operator/
 4. http://www.lupa.cz/clanky/quadruple-chce-byt-mostem-kabelovych-operatoru-k-mobilnim-sluzbam/
 5. a b KŮŽEL, Filip. Mobilem v Česku voláme 28 let. Podívejte se, čím se tehdy volalo. Mobilmania.cz [online]. Czech News Center, 2019-09-16 [cit. 2021-03-03]. Dostupné online. 
 6. https://byznys.ihned.cz/c1-66712200-vynosy-o2-narostly-na-temer-39-miliard-korun-operator-prilakal-nove-zakazniky-u-vsech-svych-sluzeb
 7. LÁSKA, Jan. T-Mobile má za sebou úspěšný rok 2019. Navýšil tržby, zisk i počet zákazníků. MobilMania.cz [online]. [cit. 2020-12-17]. Dostupné online. 
 8. https://byznys.ihned.cz/c1-66815720-vodafone-mezirocne-rostly-trzby-ve-fiskalnim-roce-zvysila-firma-zisk-o-13-procent
 9. O2 loni zvýšila zisk o 7,1 procenta na 5,85 miliardy Kč | ČeskéNoviny.cz. www.ceskenoviny.cz [online]. [cit. 2021-08-29]. Dostupné online. 
 10. a b c MATURA, Jan. Česká závislost na mobilech slaví deset let [online]. Idnes.cz, 2006-07-01 [cit. 2013-10-06]. Dostupné online. 
 11. T-MOBILE V ROCE 2020: PODPORA ZEMĚ, RYCHLÝ RŮST DAT A BUDOVÁNÍ GIGABITOVÉ SPOLEČNOSTI | T-Mobile t-press. www.t-press.cz [online]. [cit. 2021-08-29]. Dostupné online. 
 12. Vodafone zvýšil počet zákazníků o statisíce. I díky spojení s UPC. Novinky.cz [online]. Borgis [cit. 2020-12-17]. Dostupné online. 
 13. Roční zpráva o činnosti skupiny Nordic Telecom 2020 [online]. [cit. 2021-08-29]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-08-29. 
 14. LODL, Jan. Čtvrtý mobilní operátor začal. Láká na levný internet i volání [online]. Idnes.cz, 2007-05-14 [cit. 2013-10-06]. Dostupné online. 
 15. a b c d e f g APMS seznam poskytovatelů mobilních služeb. www.apms.cz [online]. [cit. 2017-07-14]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-07-15. 
 16. Archivovaná kopie. 3ton.eu [online]. [cit. 2015-06-02]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2015-07-10. 
 17. PETERKA, Jiří. Virtuál 99mobile cílí na zákazníky, kteří za mobil utratí do 400 Kč měsíčně [online]. Lupa.cz, 2013-05-31 [cit. 2013-10-06]. Dostupné online. 
 18. http://www.abiotel.cz/index.html
 19. a b VÁCLAVÍK, Lukáš. Virtuálové Netbox a AIM Mobil: přišli pozdě a chtějí zbytečně moc [online]. Cnews.cz, 2013-08-27 [cit. 2013-10-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-03-05. 
 20. http://www.moravanet.cz/aqua-mobil.php
 21. Archivovaná kopie. virtualni-operatori.cz [online]. [cit. 2014-02-25]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-02-25. 
 22. Archivovaná kopie. extramobilne.cnews.cz [online]. [cit. 2014-03-21]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-03-24. 
 23. PETERKA, Jiří. BLESKmobil pod lupou: minimální měsíční útrata je 67 Kč. Na jaké finty si dát pozor? [online]. Lupa.cz, 2012-10-31 [cit. 2013-10-06]. Dostupné online. 
 24. http://www.mobilmania.cz/bleskovky/brnkackatel-prvne-bar-ted-virtualni-operator/sc-4-a-1326864/default.aspx
 25. http://www.mobilmania.cz/clanky/bts-mobil-virtual-se-s-vami-rozdeli-o-vase-penize/sc-3-a-1326048/default.aspx
 26. Archivovaná kopie. extramobilne.cnews.cz [online]. [cit. 2014-02-24]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-03-04. 
 27. http://www.mobilmania.cz/cd-telematika-zpristupni-mobilni-sluzby-zajemcum-o-virtuala/a-1324584/default.aspx
 28. VYLEŤAL, Martin. Centropol spustí virtuálního operátora 9. září, zaměřit se chce hlavně na rodiny [online]. Lupa.cz, 2013-08-27 [cit. 2013-10-06]. Dostupné online. 
 29. http://www.lupa.cz/clanky/fayn-jako-virtual-nabizi-zatim-nejlevnejsi-volani-z-mobilu-na-mobil/
 30. PETERKA, Jiří. Nový operátor COOP Mobil: Vodafone Czech Republic sám sobě virtuálem [online]. Lupa.cz, 2013-11-04 [cit. 2013-11-04]. Czech Republic-sam-sobe-virtualem/ Dostupné online. [nedostupný zdroj]
 31. Archivovaná kopie. www.topsrovnani.cz [online]. [cit. 2014-02-24]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2014-02-28. 
 32. VÁCLAVÍK, Lukáš. Virtuál Dragon: volání i SMS za 1,50 Kč plus flat tarif pod pět stovek [online]. Cnews.cz, 2013-10-02 [cit. 2013-10-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-10-04. 
 33. http://www.mobilmania.cz/clanky/emea-do-vlastni-site-neomezene-za-50-kc/sc-3-a-1326498/default.aspx
 34. Archivovaná kopie. www.cnews.cz [online]. [cit. 2014-08-11]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-08-12. 
 35. http://www.cnews.cz/clanky/virtual-erimobile-ma-pet-tarifu-za-stejnou-cenu-presto-se-dramaticky-lisi
 36. Archivovaná kopie. www.mobilni-operatori.cz [online]. [cit. 2014-02-24]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2014-02-28. 
 37. Archivovaná kopie. extramobilne.cnews.cz [online]. [cit. 2014-02-24]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-03-04. 
 38. PETERKA, Jiří. FAYN jako virtuál nabízí zatím nejlevnější volání z mobilu na mobil [online]. Lupa.cz, 2013-08-12 [cit. 2013-10-06]. Dostupné online. 
 39. PETERKA, Jiří. GoMobil: další virtuální operátor, který cílí na zákazníky s nižší útratou [online]. Lupa.cz, 2013-06-03 [cit. 2013-10-06]. Dostupné online. 
 40. http://zpravy.e15.cz/byznys/technologie-a-media/na-trh-vstupuje-druhy-virtualni-operator-gts-se-zameri-na-firmy-954085
 41. PETERKA, Jiří. Virtuál ha-loo mobil: z VOIP na mobil za 1 Kč, z mobilu na mobil za 2 Kč [online]. Lupa.cz, 2013-06-18 [cit. 2013-10-06]. Dostupné online. 
 42. MACHOCZEK, Michal. Nový virtuál Chachar mobil uzavřel partnerství s FC Baník Ostrava [online]. androidmarket.cz, 2014-09-09 [cit. 2015-02-11]. Dostupné online. 
 43. PETERKA, Jiří. Kaktus je nová nízkonákladová značka mobilních služeb v podání T-Mobile [online]. Lupa.cz, 2013-10-04 [cit. 2013-10-06]. Dostupné online. 
 44. Operátor Kaktus startuje [online]. Adsl.cz, 2013-10-07 [cit. 2013-10-16]. Dostupné online. 
 45. Archivovaná kopie. virtualni-operatori.cz [online]. [cit. 2014-02-24]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-07-09. 
 46. VÁCLAVÍK, Lukáš. KT Mobil: nový virtuál srazil cenu volání na 1,60 Kč za minutu [online]. Cnews.cz, 2013-08-30 [cit. 2013-10-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-09-01. 
 47. http://www.mobilmania.cz/lama-mobile-minuta-od-1-kc-a-flat-za-599-kc/a-1325156/default.aspx
 48. Archivovaná kopie. levnasimka.cz [online]. [cit. 2019-06-12]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-05-31. 
 49. VESECKÝ, Zdeněk. Uvažujete o vlastním virtuálním operátorovi? Přinášíme návod, jak na to [online]. Podnikatel.cz, 2011-09-11 [cit. 2013-10-06]. Dostupné online. 
 50. Archivovaná kopie. virtualni-operatori.cz [online]. [cit. 2014-02-25]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-02-25. 
 51. Archivovaná kopie. extramobilne.cnews.cz [online]. [cit. 2014-02-24]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-11-05. 
 52. http://www.mobilmania.cz/mikrotech-pet-tarifu-a-vymakane-provize/a-1324949/default.aspx
 53. PETERKA, Jiří. U nového virtuálního operátora MOBIL.CZ si mobilní data samostatně nekoupíte [online]. Lupa.cz, 2013-05-13 [cit. 2013-10-06]. Dostupné online. 
 54. Mobil21: síť malých virtuálních operátorů startuje. V nabídce je i 500 MB za 130 Kč [online]. Dsl.cz, 2013-07-29 [cit. 2013-10-07]. Dostupné online. 
 55. PETERKA, Jiří. Mobil od ČEZ-u: jediný tarif, nulový paušál a pět balíčků [online]. Lupa.cz, 2013-10-16 [cit. 2013-10-16]. Dostupné online. 
 56. http://mobilphone.zefina.cz/tarify.php
 57. Archivovaná kopie. virtualni-operatori.cz [online]. [cit. 2014-02-24]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-02-10. 
 58. KŮŽEL, Filip. Netbox a AIM: po TV a internetu také mobilní služby [online]. Mobilmania.cz, 2013-08-28 [cit. 2013-10-07]. Dostupné online. 
 59. VÁCLAVÍK, Lukáš. Virtuál Odorik.cz oficiálně spustil mobilní služby. Surfaře ale urazí [online]. Cnews.cz, 2013-08-22 [cit. 2013-10-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-09-01. 
 60. HOVORKA, Jiří. Neomezené volání nabízí i utajený virtuální operátor [online]. Aktualne.cz, 2013-11-02 [cit. 2013-11-02]. Dostupné online. 
 61. http://www.Vodafone Archivováno 18. 7. 2013 na Wayback Machine. Czech Republic.cz/o-vodafonu/o-spolecnosti/pro-media/tiskove-zpravy/detail/oskarta-je-zpatky-Vodafone Czech Republic-uvadi-vlastniho-virtual/
 62. Archivovaná kopie. extramobilne.cnews.cz [online]. [cit. 2014-02-24]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-02-20. 
 63. http://www.mobilmania.cz/virtualni-operatori/sc-275/default.aspx
 64. SLÍŽEK, David. Virtuál OpenCall startuje 2. září, zaměří se na levné mezinárodní hovory [online]. Lupa.cz, 2013-08-19 [cit. 2013-10-06]. Dostupné online. 
 65. Archivovaná kopie. extramobilne.cnews.cz [online]. [cit. 2014-02-24]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-03-04. 
 66. http://extramobilne.cnews.cz/snove-mobilni-tarify-konci-4u-mobile-se-stane-beznym-virtualem[nedostupný zdroj]
 67. Archivovaná kopie. extramobilne.cnews.cz [online]. [cit. 2014-02-24]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-03-04. 
 68. Archivovaná kopie. www.pre.cz [online]. [cit. 2015-06-02]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-09-26. 
 69. http://mobilenet.cz/clanky/private-mobile-je-novy-virtual-na-bazi-predplacenky-nabidkou-neohromi-14301
 70. Archivovaná kopie. psmobile.cz [online]. [cit. 2019-06-12]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-01-10. 
 71. Archivovaná kopie. www.prvnimobil.cz [online]. [cit. 2019-11-25]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-01-29. 
 72. http://www.quadruple.cz/aktuality/quadruple-mvne-v-provozu-1-7.html[nedostupný zdroj]
 73. ŠKOPEK, Pavel. Virtuální operátor Relax Mobil láká na levná data a volání za 1,50 Kč [online]. Mobilenet.cz, 2013-06-28 [cit. 2013-10-06]. Dostupné online. 
 74. Archivovaná kopie. extramobilne.cnews.cz [online]. [cit. 2014-02-24]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-03-04. 
 75. Archivovaná kopie. www.rete.cz [online]. [cit. 2015-06-02]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2015-05-04. 
 76. hhttp://www.rightmobile.cz
 77. Archivovaná kopie. www.rwe.cz [online]. [cit. 2014-02-24]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-03-03. 
 78. http://mobilenet.cz/clanky/sazka-spousti-virtualniho-operatora-sazkamobil-startuje-18-unora-14662
 79. Archivovaná kopie. extramobilne.cnews.cz [online]. [cit. 2014-02-24]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-03-04. 
 80. Archivovaná kopie. extramobilne.cnews.cz [online]. [cit. 2014-02-24]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-03-04. 
 81. POSPÍŠIL, Aleš. StarTEL: nový virtuál z Budějic startuje tento měsíc [online]. Mobilmania.cz, 2013-07-12 [cit. 2013-10-06]. Dostupné online. 
 82. PAVLÍČEK, Michal. Virtuální operátor StarTEL přichází s tarify od 29 Kč [online]. Mobilenet.cz, 2013-08-05 [cit. 2013-10-06]. Dostupné online. 
 83. http://www.cnews.cz/televize-slagr-spousti-vlastniho-virtuala-ceny-jsou-ale-urazejici
 84. FAJMON, Martin; PULTZNER, Martin. Nový virtuál Telestica odstartoval, za nového klienta odpustí paušál [online]. Mobilenet.cz, 2013-09-18 [cit. 2013-10-06]. Dostupné online. 
 85. PETERKA, Jiří. Další virtuál Tesco Mobile nabídne předplacený tarif a dostatek mobilních dat [online]. Lupa.cz, 2013-05-21 [cit. 2013-10-06]. Dostupné online. 
 86. Všeobecné podmínky pro uživatele služeb vietcall mobile [online]. Vietcall.cz [cit. 2013-10-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-11-30. 
 87. https://emeldi.com/customers/vinatel/[nedostupný zdroj]
 88. PETERKA, Jiří. Virtuální operátor voocall: Callback je levnější než přímé volání z mobilu [online]. Lupa.cz, 2013-07-02 [cit. 2013-10-06]. Dostupné online. 
 89. http://www.mobilmania.cz/virtualni-operator-wia-mobil-levnejsi-diky-volani-pres-internet/a-1325272/default.aspx
 90. http://www.mobilmania.cz/zluta-simka-virtual-s-tarify-na-prani/a-1324477/default.aspx

Externí odkazy

editovat