Mapa znázorňující mořské proudy na Zemi.
Mapa mořských proudů z roku 1943

Mořský proud označuje masu vody, která se v mořích a oceánech přemísťuje z jednoho místa na druhé. Může být buď teplý (proudící od rovníku k některému z pólů) nebo studený (proudící z pólů k rovníku).

Příčiny vznikuEditovat

Příčinami vzniku proudění bývají obvykle některé z následující jevů:

  • rozdílná salinita vody v různých hloubkách
  • rozdílná teplota vody
  • slapové síly
  • proudění vzduchu v přízemních vrstvách atmosféry
  • vyrovnávání úbytku vody mezi jednotlivými oblastmi moří a oceánů
  • rotace Země

Tabulka mořských proudůEditovat

Název Oceán Poznámka
Agulhaský Indický teplý; součást jižního rovníkového proudu
Antilský Atlantský teplý; součást severního rovníkového proudu
Benguelský Atlantský studený; součást Západního příhonu
Brazilský Atlantský teplý; součást jižního rovníkového proudu
Falklandský Atlantský studený; součást Západního příhonu
Golfský Atlantský teplý, způsobený větrem
Guayanský Atlantský teplý; součást jižního rovníkového proudu
Guinejský Atlantský teplý; rovníkový protiproud
Kurošio Tichý teplý; součást severního rovníkového proudu
Labradorský Atlantský studený; způsobený odtokem studených polárních vod
Leeuwinův Indický teplý; způsobený odtokem teplých rovníkových vod
Monzunový Indický teplý; sezónní proud způsobený monzuny
Ojašio Tichý studený; sezónní proud způsobený odtokem vod z Ochotského a Beringova moře
Peruánský Tichý studený; součást Západního příhonu
severní a jižní rovníkový Atlantský, Indický, Tichý teplý; způsobený pasátovými větry
Východoaustralský Tichý teplý; součást jižního rovníkového proudu
Východogrónský Atlantský studený; způsobený odtokem studených polárních vod
Západní příhon Atlantský, Indický, Tichý studený
Západoaustralský Indický studený; součást Západního příhonu

Související článkyEditovat