Mladogramatická škola

August Leskien, německý mladogramatik

Mladogramatická škola byla skupina německých jazykovědců, kteří se na Lipské univerzitě na konci 19. století věnovali historicko-srovnávací lingvistice. Jedním z jejich přínosů byla hypotéza o zákonitosti hláskových změn, jež měla lingvistiku posunout na úroveň přírodních věd. Označení mladogramatikové, německy Junggrammatiker, původně posměšné, poukazovalo na jejich mladickou nezkušenost a polemickou bojovnost; skupina se k němu však později sama přihlásila.

Hlavní představiteléEditovat

Mladogramatická hypotézaEditovat

Hlásková změna podle mladogramatiků nastává zároveň (a bezvýjimečně) u všech slov, u nichž ji hláskové okolí umožňuje.

Příkladem takové pravidelné hláskové změny je u germánských jazyků Vernerův zákon, který pomohl vysvětlit nepravidelnost, která se týkala Grimmova zákona.

OdkazyEditovat

Související článkyEditovat

ReferenceEditovat

V tomto článku byly použity překlady textů z článků Neogrammarian na anglické Wikipedii a Junggrammatiker na německé Wikipedii.