Misiologie

Misiologie je disciplína křesťanské teologie, která se zabývá evangelizací a uvažuje nad misijním úkolem všeobecné církve. Studuje misionářské zkušenosti, dějiny evangelizace, biblické základy misionařké činnosti církve, teologické aspekty hlásání evangelia. Snaží se kriticky vypracovávat nové teorie a metodologie misijní činnosti.

Za zakladatele misiologie jako samostatné teologické disciplíny je pokládán Gustav Warneck.

LiteraturaEditovat

  • Pontificia Università Urbaniana : Dizionario di Missiologia, Edizioni Dehoniane Bologna, Bologna 1993, 545 pp., ISBN 88-10-20564-2.