Miroslav Tejchman

český historik a vysokoškolský pedagog

Miroslav Tejchman (* 4. dubna 1938 v Praze) je český historik, specialista na dějiny Balkánu.

PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc.
Narození4. dubna 1938 (86 let)
Praha
Povolánívysokoškolský učitel, spisovatel a historik
Tématabalkanistika
Seznam dělSouborném katalogu ČR
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

Od absolutoria na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (historiečeský jazyk) působil takřka celý svůj profesní život v Československé akademii věd, resp. Akademii věd České republiky, nejprve v rámci Ústavu dějin evropských socialistických zemí, naposledy v Historickém ústavu. Je považován za průkopníka českého bádání o rumunských dějinách, zejména pak pro období druhé světové války, a zabývá se též dějinami Jugoslávie i Balkánu jako celku. Po řadu let vedl redakci časopisu Slovanský přehled, v první polovině 90. let externě přednášel na FF UK, později tři roky na Institutu základů vzdělanosti (dnešní Fakulta humanitních studií UK) a od roku 2004 na Fakultě sociálních věd UK. Je předsedou Českého komitétu balkanistů, místopředsedou Společné komise historiků České republiky a Rumunska a členem dalších odborných kolegií. Kromě vlastních publikací se podílel na řadě syntetických děl k dějinám balkánských zemí a problematice Východního bloku a je autorem překladů několika zahraničních prací.

Má bratra Jaroslava, který vyučoval fyziku na Gymnáziu Budějovická.

Výběr z díla

editovat
 • Královský povel. Praha : Magnet, 1970.
 • Balkánské socialistické státy mezi dvěma válkami. II. díl, Jugoslávie – Rumunsko. Praha : Horizont, 1970. (s V. Starčevičem a Z. Kutinou)
 • Boj o Balkán. Balkánské státy v letech 19391941. Praha : Academia, 1982.
 • Válka na Balkáně. Balkánské státy v letech 19411944. Praha : Academia, 1986.
 • Ve službách Třetí říše. Hitlerovy zahraniční jednotky. Praha : Mladá fronta, 1999.
 • Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 19441989. Praha : Libri, 2000. (s J. Vykoukalem a B. Literou)
 • Nicolae Ceauşescu. Život a smrt jednoho diktátora. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2004.
 • Balkán ve válce a v revoluci. 19391945. Praha : Karolinum, 2008.
 • Moskva a socialistické země na Balkáně 19641989. Vnější a vnitřní aspekty vývoje a rozpadu sovětského bloku na Balkáně. Praha : Historický ústav, 2009. (s B. Literou)
 • Balkán ve 20. století. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016.

Literatura

editovat
 • Kdo je kdo v České republice 9495. Praha : Modrý jezdec : Agentura Manon, 1994. 720 s. ISBN 80-901631-2-2.
 • PÁNEK, JaroslavVOREL, Petr a kol. Lexikon současných českých historiků. Praha ; Pardubice : Historický ústav AV ČR ; Sdružení historiků České republiky (Historický klub) ; Východočeské muzeum, 1999. 373 s. ISBN 80-85268-84-1.
 • VLČEK, Radomír, HLADKÝ, Ladislav (edd.). Slovanské historické studie. Miroslavu Šestákovi a Miroslavu Tejchmanovi k sedmdesátinám. Praha : Historický ústav AV ČR, v.v.i., 2007. 375 s. ISBN 978-80-7286-120-0.
 • HLADKÝ, Ladislav. Životní jubileum Miroslava Tejchmana. In: Slovanský přehled. Review for Central, Eastern and Southeastern European History, 2/2008, s. 306-309. ISSN 0037-6922.

Externí odkazy

editovat