Ministerstvo hospodářství Slovenské republiky

ministerstvo Slovenské vlády

Ministerstvo hospodářství Slovenské republiky (mezi 1. červencem 2010 a 31. říjnem 2010 Ministerstvo hospodářství a výstavby Slovenské republiky)[1][2] je jedno z ministerstev Slovenska.

Budova ministerstva
Budova ministerstva
Souřadnice

PůsobnostEditovat

Ministerstvo hospodářství SR je ústředním orgánem státní správy Slovenské republiky pro:

 1. Průmysl s výjimkou potravinářství, stavebních výrobků a výroby stavebních látek,
 2. Energetiku včetně hospodaření s jaderným palivem a skladování radioaktivních odpadů,
 3. Teplárenství a plynárenství,
 4. Těžbu a úpravu tuhých paliv, těžbu ropy a zemního plynu, těžbu rudných a nerudných surovin a vyhledávání a průzkum radioaktivních surovin a jejich těžbu,
 5. Podporu malého podnikání a středního podnikání,
 6. Strategii tvorby podnikatelského prostředí a podporu podnikatelského prostředí,
 7. Vnitřní obchod, zahraniční obchod, cestovní ruch a ochranu spotřebitele,
 8. Ochranu a využívání nerostných surovin včetně hlavního dozoru nad ochranou a využíváním ložisek nerostů,
 9. Hlavní dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při práci a bezpečností provozu v hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při používání výbušnin,
 10. Puncovnictví a zkoušení drahých kovů,
 11. Kontrolu zákazu vývoje, výroby, skladování, použití a obchodu s chemickými zbraněmi a prekurzory potřebnými pro jejich výrobu,
 12. Koordinaci a metodické usměrňování plnění úkolů hospodářské mobilizace,
 13. Privatizací a privatizaci majetku státu a pro správu majetku státu v podnikatelské sféře.

Ministr hospodářstvíEditovat

Související informace naleznete také v článku Seznam ministrů hospodářství Slovenské republiky.

Ministerstvo hospodářství řídí a za jeho činnost odpovídá ministr hospodářství, kterého jmenuje a odvolává prezident SR na návrh předsedy vlády SR.

Současným ministrem je Richard Sulík (SaS).

Státní tajemník ministerstva hospodářstvíEditovat

Ministra hospodářství v době jeho nepřítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností státní tajemník. Ministr ho může pověřit i v jiných případech, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností. Státní tajemník má při zastupování ministra na jednání vlády poradní hlas. Státního tajemníka jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra hospodářství. V odůvodněných případech může vláda stanovit, že na ministerstvu působí dva státní tajemníci - to je i případ ministerstva hospodářství. Ministr určí, ve kterých otázkách a v jakém pořadí ho státní tajemníci zastupují.

Současnými státními tajemníky Ministerstva hospodářství jsou Vojtech Ferencz[3] a Rastislav Chovanec.[4]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky na slovenské Wikipedii.

 1. Zákon č. 37/2010 CFU
 2. Zákon č. 403/2010 CFU
 3. Ing. Rastislav Chovanec, PhD.: štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR. www.economy.gov.sk [online]. [cit. 2019-01-08]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-06-26. 
 4. Ing. Dušan Petrík: štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. www.economy.gov.sk [online]. [cit. 2019-01-08]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-08-11. 

Externí odkazyEditovat