Milan Lička

český archeolog

PhDr. Milan Lička, CSc. (* 28. března 1939 Stará Bělá) je český archeolog zabývající se neolitem, zvláště kulturou s lineární keramikou, kulturou s vypíchanou keramikou a technologií neolitické keramiky. Je emeritním pracovníkem Národního muzea.

Milan Lička
Narození 28. března 1939 (81 let)
Stará Bělá
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

ŽivotEditovat

Studium archeologie absolvoval na FF Karlovy university v Praze v letech 1958-1963 a ukončil prací Keramika na předpokládaném území kmene Čechů. Disertaci PhDr. s názvem Problémy starší vypíchané keramiky v Čechách předložil v roce 1973 a disertaci CSc. s titulem Technologie neolitické keramiky a její exaktní studium obhájil v roce 1983.

V letech 1963 až 1968 byl zaměstnán v muzeích v Ústí nad Labem a Poděbradech. Od roku 1968 do 2011 pracoval v oddělení prehistorie a protohistorie Národního muzea v Praze, mj. jako jeho vedoucí a jako zástupce ředitele Historického muzea-Národního muzea. Za tu dobu uskutečnil řadu archeologických výzkumů, z nichž největší proběhly v Kosoři (kultura s lineární keramikou) a ve Mšeně (kultura s vypíchanou keramikou). Výsledky své práce publikoval samostatně nebo ve spolupráci s jinými autory.

Inicioval vznik elektronické databáze archeologické sbírky Národního muzea a její zpřístupnění na internetu. V letech 1993-2007 redigoval patnáct svazků Fontes Archaeologici Pragenses.

Je spoluautorem výstav o neolitu a Keltech v českých zemích v Itálii a Belgii (Prime Terrecotte dal cuore delľ Europa. Ceramiche dei cacciatori e dei primi agricoltori di Boemia e Moravia 27 000 – 4000 a.C., Castello di Spezzano 2000, Milano 2001; Celti dal cuore delľEuropa alľInsubria, Varese 2004; Les Celtes (entre La Manche et les Carpates). Belges, Boïens, Rémes, Volques…, Musée royal de Mariemont 2006; Antenate di Venere. 27.000-4000 a.C., Milano 2009).

BibliografieEditovat

 • K exaktnímu studiu staré keramiky – The exact study of prehistoric pottery, Sborník Národního muzea 30, ř. A, 1976, 137–244 (s M. Barešem).
 • K technologii neolitické keramiky I, II – On the technology of neolithic pottery I, II, Sborník Národního muzea 35, ř. A, 1981, 137–227; 36, 1982, 121-237 (s M. Barešem a M. Růžičkovou).
 • Technologie de la céramiques néolithique: méthodes et problèmes des recherches. In: Pulpudeva 6 – Semaines philippopolitaines de ľhistoire et de la culture thrace, Sofia 1993, 90–104 (s M. Barešem).
 • Vepřek und Nová Ves (Bezirk Mělník, Mittelböhmen). Ergebnisse der archäologischen Ausgrabungen zur urgeschichtlichen Besiedlung in den Jahren 1992-1995. Fontes Archaeologici Pragenses 31. Praha 2006 (s M. Lutovským).
 • Antropomorfní soška kultury s lineární keramikou z Chabařovic, okr. Ústí nad Labe – Anthropomorphic statuette of the Linear Pottery culture from Chabařovice, Ústí nad Labem District, Archeologie ve středních Čechách 15, 2011, 35-49, fototab. 4 (s M. Hložkem).
 • Osídlení kultury s lineární keramikou v Kosoři, okr. Praha-západ – Linear Pottery Culture settlement at Kosoř, Prague-West District. Fontes Archaeologici Pragenses 37, 2011.
 • K otázce interpretace zahloubených objektů uvnitř pozdnělengyelského domu z Postoloprt, okr. Louny – On the problem of how to explain sunken features inside a late Lengyel house from Postoloprty, Louny District, Archeologie ve středních Čechách 16, 2012, 623-648.
 • Mazanicový sídlištní odpad jako zdroj informací o neolitických jednokomorových pecích – Daub Debris at Settlement Sites as a Source of Information for Neolithic Ovens. In: I. Cheben – M. Soják (eds.): Otázky neolitu s eneolitu našich krajín – 2010. Nitra 2013, 153-172 (s Z. Machem).
 • Makrolitické artefakty ze sídliště kultury s lineární keramikou v Kosoři u Prahy – Makrolithische Artefakte aus der linearbandkeramischen Siedlung in Kosoř bei Prag. Praha 2014 (s J. Švédovou, B. Šreinovou a V. Šreinem).
 • Osídlení ze starší etapy vývoje kultury s vypíchanou keramikou ve Mšeně – Besiedlung der älteren Entwicklungsetappe der Kultur mit Stichbandkeramik in Mšeno. Fontes Archaeologici Pragenses 43. Praha 2016.
 • Houses from Mšeno (Central Bohemia) in the kontext of the development of the Stroked Pottery Culture. Anthropologie (Brno) 57/3, 2019, 271-286.
 • Osídlení z mladší etapy vývoje kultury s vypíchanou keramikou ve Mšeně – Besiedlung der jüngeren Entwicklungsetappe der Kultur mit Stichbandkeramik in Mšeno. Fontes Archaeologici Pragenses 46, Praha 2019.