Mezanin

mezipatro, které je částečně otevřené do podlaží pod ním

Mezanin (z italského mezzanino) je mezipatro, obvykle snížené, které je částečně otevřené do podlaží pod ním, nebo jehož plocha nepokrývá celou podlahovou plochu budovy a které není zahrnuto do celkového počtu podlaží.

Mezanin v Maastricht Centre Céramique

Termín je často nepřesně používán pro mezipatro, které se nachází mezi přízemím a prvním patrem budovy, zejména tam, kde původní vysoké přízemí bylo horizontálně rozděleno do dvou podlaží.

Pohled na mezanin ve vstupní hale bývalého Capitol Cinema, Ottawa, Kanada

Historicky se jedná o podlaží určené pro ubytování služebnictva a poskytování služeb v palácích šlechty.

V moderní architektuře se obvykle používá pro kancelářské nebo skladové účely (často slouží komerčním prostředkům umístěným v přízemí). Mezanin často vzniká kvůli potřebě spojit prostor o různých výškách, jako jsou sklady v přízemí a na jedné straně budovy a podlaží v různých výškách na jiných stranách budovy, nebo obchod v přízemí a kanceláře v části mezipatra.

Mezanin lze také využít pro obytné účely, když jsou splněny stavební předpisy a požadavky na minimální na výšku, osvětlení a větrání.

Externí odkazyEditovat