Metoda dělení základem

Metoda dělení základem je metoda určená pro převod celých čísel mezi soustavami. Metoda spočívá v postupném celočíselném dělení původního čísla základem cílové soustavy a sepisování zbytku po dělení.

PostupEditovat

Mějme celé číslo   vyjádřené v soustavě o základu   na   platných číslic polynomem dle vzorce

 

Chceme jej vyjádřit v soustavě o základu   jako

 

Tento výraz můžeme celočíselně vydělit základem  , přičemž dostaneme podíl   a zbytek  . Můžeme pak psát

 

Zbytek   tudíž představuje číslici  . K určení koeficientu   vydělíme zcela analogicky polynom   základem  . Celý postup opakujeme dokud nebude výsledek dělení nulový.

Výsledkem převodu je číslo  , které má jednotlivé číslice zapsané pozičně jako  .

PříkladEditovat

Převod čísla   do binární soustavy.

dělení   podíl zbytek význam
        nejméně významná číslice
       
       
       
       
       
        nejvíce významná číslice

Tedy  .

Související článkyEditovat