Menologium

sbírka podrobných životopisů světců ve východních církvích

Menologium (latinsky), menologion (z řeckého řeckého μηνολόγιονm menologion; složené slovo menos = měsíc a logion = sbírat) nebo jen menolog je liturgická kniha ortodoxních církví, primárně sbírka podrobných životopisů světců, uspořádaných podle kalendáře jejich příslušných svátků nebo pamětních dnů (to jest narození, úmrtí, translace těla, jeho vyzdvižení na oltář a/nebo svatořečení) v řecké katolické a východních ortodoxních církvích.[1] Sekundární forma menologií má životy svatých zkrácené a přesněji se nazývá Synaxarium / synaxarion.

Svatí Kosma a Damián v Menologiu Basilea II.

Menologium mívá také liturgické texty v podobě perikop. Legendy o světcích mají na rozdíl od nich uspořádání podle jmen, ale využívají často stejných pramenů.

Terminologie editovat

České názvosloví tradičně vychází z latiny. Církevně slovanský jazyk a ruština později zavedly nesprávný termín, odvozený od řeckého slova logos = slovo: církevně slovanské мѣсяцесло́въ neboli „měsíce slov“ a podle něj ruské Месяцесловmesjaceslov, byly základem pro další termíny, podle toho časoslov „часослов“, молитвослов neboli mineja je pravoslavný církevní kalendář s odkazy na památku svatých a kruhem církevních svátků. V ruském pravoslaví je součástí bohoslužebných knih jako bogoslužebnik a typikon.

Význam editovat

Zásadní hagiografický, literární a uměleckohistorický význam mají byzantská menologia a synaxaria, tj. psané a iluminované rukopisy doby středověku, významné památky hagiografie 4.–15. století. Ve vědě o liturgii se odlišují od stejnojmenných hagiografických sbírek menologia minora (malá menologia).

Nejcennější menologia editovat

  • Menologium císaře Basileia II., Byzanc (Konstantinopol), kolem roku 1000 – obsahuje 324 iluminovaných stran prvotřídní umělecké kvality
  • Menologium císaře Michaela IV. († 1041), Byzanc (Konstantinopol)
  • Menologium ve Waltersově muzeu umění v Baltimore, Byzanc (Konstantinopol), kolem 1050
  • Menologium z Ruského historického muzea v Moskvě, Byzanc (Konstantinopol), 11. století
  • Menologium Demetria Palailoga, Byzanc (Konstantinopol), 1322–1344, Bodleian Library

Galerie editovat

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích, díl 5 m/o. 1. vyd. Praha: Diderot, 1999. 507 s. ISBN 80-902555-7-4. S. 134. 

Literatura editovat

  • DOSTÁLOVÁ, Růžena. Byzantská vzdělanost. Praha: Vyšehrad, 1990. ISBN 80-7021-034-6. 
  • Lexikon für Theologie und Kirche ed. Michael Buchberger a Walter Kasper. Freiburg im Breisgau 1997, Band 7, dostupné online
  • Byzantské legendy, kolektiv autorů: Emilie Bláhová, Zoe Hauptová, Václav Konzal, Ilona Páclová. 2. vydání, Nakl. Pavel Mervart Praha 2007, ISBN 978-80-86818-49-8

Externí odkazy editovat