Medaile svatého Cyrila a Metoděje

ocenění

Medaile svatého Cyrila a Metoděje je medaile vydaná pod záštitou České biskupské konference u příležitosti oslav 1150. výročí cyrilometodějské misie na Velkou Moravu v roce 2013.

Medaili vytvořil akademický sochař Milan Knobloch. Znázorňuje svatého Cyrila a svatého Metoděje, každého zvlášť, a v opisu připomíná verš z Proglasu "Slyšte slovo, od Boha přišlo" jako počátek víry Slovanů. Svatý Metoděj je zobrazen jako arcibiskup slovanského obřadu, svatý Cyril pak jako mnich s relikviářem tvaru malé kaple s ostatky Sv. Klementa Římského. Vydáno bylo 300 kusů zlatých a 3000 kusů stříbrných medailí. [1]

Medaile byla poprvé použita při slavnosti odhalení pamětní desky v římské bazilice San Clemente v roce 2012, kdy byla předána nejvýznamnějším účastníkům tohoto aktu a poté při audienci Benediktu XVI. [2]

Ocenění se uděluje ve všech diecézích České republiky. Olomoucký arcibiskup Jan Graubner či brněnský biskup Vojtěch Cikrle ji například udělují za obětavou službu církvi, ale také mnoha osobnostem za mimořádné nasazení v nejrůznějších profesích a oblastech činnosti.[3] [4]

Seznam nositelů (neúplný) editovat

Reference editovat

  1. Pamětní medaile Svatí Cyril a Metoděj, světové oslavy 1150. výročí slovanské misie na Velkou Moravu [online]. numismatikus.cz [cit. 2020-04-25]. Dostupné online. 
  2. Pamětní medaile k cyrilometodějským oslavám 2013 [online]. cirkev.cz [cit. 2020-04-25]. Dostupné online. 
  3. Olomoucký architekt Škamrada převzal od arcibiskupa Graubnera pamětní medaili [online]. ado.cz [cit. 2020-04-25]. Dostupné online. 
  4. Kameraman a režisér Jakub Nosek jubilantem [online]. biskupstvi.cz [cit. 2020-04-01]. Dostupné online. 
  5. a b Biskup Cikrle ocenil prof. Sehnala a Richarda Nováka [online]. biskupstvi.cz [cit. 2020-03-30]. Dostupné online. 
  6. Biskup Vojtěch Cikrle předal medaili sv. Cyrila a Metoděje prof. Vladimíru Smékalovi [online]. biskupstvi.cz [cit. 2020-04-13]. Dostupné online. 
  7. Profesor Květoslav Šipr jubilantem [online]. biskupstvi.cz [cit. 2020-04-09]. Dostupné online.