MedLike

webový portál

MedLike je webový portál, který zajišťuje přístup ke spolehlivým informacím o zdraví, nemocech, diagnostických a terapeutických metodách pro širokou veřejnost. Producentem portálu je Národní lékařská knihovna. Hlavním cílem portálu MedLike je podpora zdravotní gramotnosti, usnadnění rozhodování v oblasti zdravotní péče, prevence nemoci a podpory zdraví.[1]

Obecné shrnutíEditovat

Portál obsahuje odkazy na kvalitní informační zdroje o vybraných zdravotních tématech, která jsou vnímána jako důležitá z hlediska nemocnosti a celkové úmrtnosti v České republice.[2]

Jednotlivá témata obsahují odkazy na různé typy dokumentů: kniha, článek, klinická studie, webová stránka, audio, video. Tyto dokumenty jsou vybírány s přihlédnutím k metodice hodnocení kvality zdrojů, kterou pro tento účel vytvořila Národní lékařská knihovna. Vybrané dokumenty jsou v českém jazyce a zároveň volně dostupné v online podobě s výjimkou knih, které je však možné vypůjčit si prostřednictvím jakékoliv knihovny (mezi knihovnami existuje tzv. Meziknihovní výpůjční služba). Na portále tak lze nalézt informace například k tématům jako: Diabetes, Těhotenství, Anorexie a bulimie, Ušní záněty, Ischemická choroba srdeční atd.[3]

Jednotlivá témata jsou řazena do předem zvolených kategorií, které umožňují snadnější vyhledání potřebných informací (např. Trávicí systém, Infekční nemoci, Duševní poruchy a poruchy chování, Krev, srdce a krevní oběh). Některé kategorie obsahují podkategorie pojmenované po tělesných orgánech (např. Slinivka, Srdce, Ledviny).[3] Součástí portálu je také možnost vyhledávat libovolné informace na vybraných důvěryhodných webech. Tato funkce je zprostředkována díky platformě Google Custom Search Engine. Prohledávány jsou zejména webové stránky odborných lékařských společností a pacientských organizací.[3]

Historie vznikuEditovat

První úvahy o novém portálu se v Národní lékařské knihovně objevily již v roce 2014 v souvislosti s vyhlášením třetího víceletého programu činnosti EU v oblasti zdraví na období 2014–2020. Samotná tvorba portálu byla zahájena koncem roku 2016.[2]

Metodika pro výběr zdrojůEditovat

Metodika posuzování kvality informačních zdrojů pro portál MedLike byla vytvořena s přihlédnutím k již existujícím metodikám a na základě odborných knihovnických zkušeností z praxe. Národní lékařská knihovna se pak při výběru většiny typů dokumentů (mimo knih) řídí 8 kritérii:

 • Autorství – ověřuje se, zda je autor odborník v daném oboru, např. podle jeho působení ve zdravotnickém zařízení či podle databáze autorit Národní lékařské knihovny, a také zda dokumenty prošly recenzním posouzením jinými odborníky.
 • Vlastnictví – posuzuje se, zda je uveden vlastník nebo vydavatel stránek, zda se jedná o instituci státní správy, vzdělávací organizaci nebo odbornou společnost, což je jednou ze záruk důvěryhodnosti.
 • Aktuálnost – sleduje se, zda je uvedeno datum vytvoření a aktualizace, zda lze nalézt odkazy na původní zdroje, zda jsou v odkazech i odborné zdroje a zda jsou odkázané informace stále platné.
 • Ochrana osobních údajů – v případě, že webová stránka vyžaduje poskytnutí informací, zkoumá se, zda je to opodstatněné a jestli jsou poskytnuty informace o způsobech nakládání s osobními údaji.
 • Komplementarita informací – zkoumá se, za jakým účelem byla webová stránka založena, zda z obsahu vyplývá, komu je určena (vztah zdravotník – pacient).
 • Transparentnost – zkoumá se, jak je webová stránka financována nebo sponzorována, zda jsou reklamní sdělení jasně oddělena od vlastního obsahu a zda není poskytování informací spojeno s prodejem zboží.
 • Uživatelská přívětivost – posuzuje se, zda je navigace na stránce snadná, zda jsou informace psány srozumitelně a bez chyb.[4]

U knih se kromě autora hodnotí i nakladatel, u překladů i odborná úroveň překladu. Kromě knih psaných odborníky, jsou mezi doporučené zdroje zařazovány i autobiografie (zejména u psychických poruch a chronických onemocnění).

Externí odkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. LESENKOVÁ, Eva a Klára MAŠKOVÁ. MedLike - Nový portál Národní lékařské knihovny pro občany. In: Knihovny současnosti. 2018, 26, s. 88-93. Dostupné také z: http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/2018/KKS18/sbornik18/Knihovny_soucasnosti_2018.pdf
 2. a b BURSKÝ, Ondřej. MedLike – spolehlivé informace o zdraví a nemocech. Lékařská knihovna. 2018, 23(1-2). ISSN 1211-3255. Dostupné také z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2018-23-1-2/medlike-spolehlive-informace-o-zdravi-a-nemocech/
 3. a b c MedLike. www.medvik.cz [online]. [cit. 2019-11-15]. Dostupné online. 
 4. Metodika hodnocení kvality zdrojů – NLK [online]. [cit. 2019-11-15]. Dostupné online.